Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Březen utekl jako voda

Březen utekl jako voda

  • Pavlína Víchová

Pavlína Víchová

26. 3. 2021

i pro děti rodičů pracujících v IZS, které navštěvují stále skupiny v nouzovém stavu na naší škole. Dopoledne se věnujeme především výuce, a odpoledne zájmovým činnostem. Po obědě trávíme co nejvíce času na naší krásné zahradě, kde děti jezdí na koloběžkách, hrají různé sportovní hry, a tvoří na pískovišti.


Zapojili jsme se i do vítání jara tím, že děti kreslily na chodník křídami sluníčka, květiny, ptáčky a vše, co k jaru patří. Také vyráběly klíč, kterým toto krásné období odemkly.

Navštěvujeme keramickou dílnu, kde děti tvoří krásné výrobky a dekorace. Některé začaly i drátkovat a moc je tato činnost zaujala. Malovaly, stříhaly, kreslily, hrály stolní hry, řešily různé kvízy a hledačky. Naučily se nové společenské a tematické hry.

I když trvá nouzový stav již poměrně dlouho, vychovatelky a asistentky se snaží zaujmout děti pestrými činnostmi tak, aby jim čas co nejvíce zpříjemnily.