Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--

Škola

  • Název: Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
  • Adresa: 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa
  • Telefon: 487 825 179
  • Fax: 487 714 818
  • IČ: 46 750 045
  • IZO: 102 577 099
  • REDIZO: 600074994
  • ID DS: 4g82fbe
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, statutární zástupce ŘŠ
Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň 
Výchovný poradce pro 1. stupeň
Výchovný poradce pro 2. stupeň
Školní metodik prevence pro 1. stupeň, 2. stupeň
Speciální pedagog
Ostatní:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů