Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka

Škola

 • Název: Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
 • Adresa: 28. října 2733, 470 06 Česká Lípa
 • Telefon: 487 825 179
 • Fax: 487 714 818
 • IČ: 46 750 045
 • IZO: 102 577 099
 • REDIZO: 600074994
 • ID DS: 4g82fbe
Ředitel školy
Statutární zástupce ředitele školy pro 2. stupeň
Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň 
Výchovný poradce pro 1. stupeň
Výchovný poradce pro 2. stupeň
Školní metodik prevence pro 1. stupeň, 2. stupeň
Speciální pedagog
Ostatní:
 • Školní družina - 487 714 823, 724 368 811
 • Školní jídelna - 487 523 199
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • JUDr. Stanislav Cenek
 • Tel: 602 438 259
 • e-mail: dpo@mucl.cz