Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Přípravný ročník

Přípravné třídy na naší škole fungují od roku 1998/99. Obsah vzdělávání  je součástí školního vzdělávacího programu. Jeho mottem je: “Jsem človíček zvídavý i hravý“ (rozklikněte odkaz, najdete Školní vzdělávací program). Vzdělávání probíhá zdarma.
Je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých  je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Nezbytné je  kladné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Přednostně přijímáme děti s odkladem školní docházky.

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, děti,
zahájení školního roku se nám blíží, všichni se už na vás těšíme a vše připravujeme.


Pavilon III. naší školy je určený především pro předškoláky v přípravkách, žáky 1. tříd a jsou zde také oddělení školní družiny a 4 tělocvičny. Pavilon má svůj samostatný vchod. 


Slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září a bude trvat jednu vyučovací hodinu. Sejdeme se v 8.00 na školní zahradě za pavilonem III., kde Vás přivítá vedení školy, paní učitelky, asistentky a vychovatelky se kterými se budete potkávat. Popřát Vám přijde i pan místostarosta Bc. Michal Prokop. Potom se přesunete do svých tříd. V této době si budete také moci vyplnit závaznou přihlášku do družiny.  V případě, že bude pršet, proběhne přivítání ve třídách.


Pokud chcete přihlásit dítě do družiny dříve než 1. září, můžete už v pátek 28. srpna nebo v pondělí 31. srpna, vždy v době od v době 13. - 16.00 v pavilonu III. 

Odpoledne 1. září proběhnou pro rodiče informativní schůzky (bez dětí) v 16.00 v kmenových třídách. Třídní učitelky a paní vychovatelky vám podají důležité informace. Účast nutná!

Seznamy žáků budou aktualizované až na konci srpna.
 
 
 
Třídní učitelky:
 
khradecká@zs-spicak.cz
asistentka pedagoga – Iva Pásková
Zápis z třídní schůzky 23. 6. zde
 
hkorinkova@zs-spicak.cz
asistentka pedagoga – Andrea Čeňková
Zápis z třídní schůzky 23. 6. zde
 
jnemcova@zs-spicak.cz
asistentka pedagoga – Zuzana Šoltová
Zápis z třídní schůzky 23. 6. zde
 

Další informace o družině najdete v sekci Družina
 


S pozdravem
Iv. Kurdzielová, zástupce ředitele pro 1. st.

ikurdzielova@zs-spicak.cz, můžete i volat 736 276 044.

 

Aktualizováno 26. 8. 2020

 

Zde vám budeme přidávat zajímavé odkazy, které můžete využít:

 

 
 
Zápis pro školní rok 2021/22
 
 

Následující události

18.1.
Škola
Výuka pouze pro přípravky, 1. a 2. ročník, ŠD v omezeném provozu, nadále pokračují individuální konzultace a podpůrná opatření
18.1.
Škola
Distanční výuka
18.1.
Škola
Pracovní schůzka, učitelé 1.st.