Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Přípravný ročník

Přípravné třídy na naší škole fungují od roku 1998/99. Obsah vzdělávání  je součástí školního vzdělávacího programu. Jeho mottem je: “Jsem človíček zvídavý i hravý“ (rozklikněte odkaz, najdete Školní vzdělávací program). Vzdělávání probíhá zdarma.
Je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých  je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Nezbytné je  kladné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Přednostně přijímáme děti s odkladem školní docházky.
 
Zápis pro školní rok 2021/22

Vážení rodiče, milé děti,
první společné setkání s třídními učitelkami, asistentkami proběhne až 1. září, 
Ráno, v 7.50 se sejdeme na Slavnostním přivítání (na šk. zahradě za pavilonem prvňáčků – pav. III.), seznámíte se s vedením školy, s třídními učitelkami, s asistentkami pedagoga i vychovatelkami ze školní družiny. 
Poté se přesunete s dětmi do jednotlivých tříd. První školní den končí v 9. hodin.
Odpoledne (časy budou upřesněny) proběhnou třídní schůzky pro rodiče (prosím bez dětí).
V posledním srpnovém týdnu si sledujte web, najdete zde všechny potřebné informace.

Zápis Pasteláčků do školní družiny bude probíhat 1. září na chodbách školy v blízkosti tříd ve III. pavilonu školy. Rodiče své děti mohu přihlásit po odchodu ze tříd. 
Veškeré informace k organizaci družiny poskytne pí. vychovatelka na třídní schůzce odpoledne.
 
 
 
 

Zde vám budeme přidávat zajímavé odkazy, které můžete využít: