Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

26. - 30. 8.  Přípravný týden viz týdenní plán            
Po 2. 9. Zahájení školního roku
10. 9.  Třídní schůzky SRPDŠ
16. 9. Pravidelná provozní porada s pedagog. pracovníky 
každé následující podělí po pondělí s provozní poradou  Přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti do 15.15 h.
19. + 20. 9. Branný den 1. st
20. 9. Vítání podzimu
26. 9. Projektový den - EDJ + st. svátek Den české státnosti 
14. 10. Porada s pedagogickými pracovníky
Po 28. 10. Státní svátek
29. + 30. 10. Podzimní prázdniny
11. 11. Čtvrtletní pedagogická rada
12. 11. Třídní schůzky SRPDŠ
3. 12. Rozsvěcení vánočního stromu, vánoční jarmark
9. 12. Porada s pedagogickými pracovníky
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny
7. 1. Konzultační odpoledne, přítomnost na pracovišti do 17 h.
27. 1. Pololetní pedagogická rada
Čt 30. 1. Ukončení 1. pololetí  – vysvědčení
Pá 31. 1. Pololetní prázdniny
10. 2. Porada s pedagogickými pracovníky
9. – 13. 3 Jarní prázdniny
16. 3. Porada s pedagogickými pracovníky
20. 3. Vítání jara
4. 4. Společenský večer (12. ročník)
6. – 8. 4. Projektové dny – 2. st.
duben Přijímací zkoušky na SŠ
9. + 10. 4. Velikonoční prázdniny
13. 4. Velikonoční pondělí
17. 4. Zápis do 1. tříd
20. 4. Čtvrtletní pedagogická rada
20. – 24. 4. Akce ke Dni Země
21. 4. Třídní schůzky SRPDŠ
Pá 1. 5. Státní svátek
Pá 8. 5. Státní svátek
16. 5. 16. ročník šKRPÁLu
18. 5. Porada s pedagogickými pracovníky
23. 5. Českolipská píšťalka (12. ročník)
25. 5. – 19. 6. Prostor pro OSV, vyjma 2. 6.
1. – 19. 6. Prostor pro školní výlety, vyjma 2. 6.
2. 6. 32. školní akademie
11. + 12. 6. Špičákovské sportovní hry – 2. st.
18. + 19. 6. Špičákovské sportovní hry – 1. st.
červen Schůzka TU a rodičů budoucích prvňáčků a předškoláčků  z přípravky
19. 6. Vítání léta
Út 23. 6. Pololetní pedagogická rada
25. – 29. 6. Třídnické práce
Út 30. 6. Slavnostní zakončení školního roku, závěrečná porada