Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Pro budoucí prvňáčky

Vítáme Vás na stránce věnované rodičům budoucích prvňáčků!
Jsme profesionálním pedagogickým týmem, snažíme se pomáhat rozvíjet znalosti a dovednosti vašich dětí. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti. Absolvent naší školy by měl být zdravě sebevědomý člověk, který umí přemýšlet a nabyté vědomosti, znalosti a dovednosti uplatní ve všech oblastech svého dalšího života.
Jsme školou, jež je uceleným organismem, ve kterém vše funguje na základě vzájemné spolupráce. To vše se odráží v mottu našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP) - „Všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý“.
 
K hlavním přednostem naší školy patří:
 • velikost školy – prostorné a nově vybavené třídy, odpočinkové plochy, rozlehlá a krásná školní zahrada (včetně venkovní třídy), zrekonstruované sportovní hřiště, herní hřiště (hojně  využívané v rámci družiny), školní divadélko, čtyři tělocvičny, posilovna, keramická dílna
 • jsme sice veliká škola, ale naši prvňáčci mají svůj pavilon (pav. III) se samostatným vchodem.
 • moderní vybavení – ve všech učebnách máme připojení k internetu, dataprojektory či interaktivní tabule; na 1. stupni nechybí ve třídách kobercové koutky; 3 počítačové učebny
 • družina – máme  7 oddělení + 1 šk. klub, každé oddělení má vlastní hernu, družina funguje od 6.00 – 17.00
 
 
Školní rok 2020/21
 
Vážení rodiče, milé děti,
zahájení školního roku se nám blíží, všichni se už na vás těšíme a vše připravujeme.
 
Pavilon III. naší školy je určený především pro předškoláky v přípravkách, žáky 1. tříd a jsou zde také oddělení školní družiny a 4 tělocvičny. Pavilon má svůj samostatný vchod. 
 
Slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září a bude trvat jednu vyučovací hodinu. Sejdeme se v 8.00 na školní zahradě za pavilonem III., kde Vás přivítá vedení školy, paní učitelky, asistentky a vychovatelky se kterými se budete potkávat. Popřát Vám přijde i pan místostarosta Bc. Michal Prokop. Potom se přesunete do svých tříd. V této době si budete také moci vyplnit závaznou přihlášku do družiny.  V případě, že bude pršet, proběhne přivítání ve třídách.
 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci prosíme zákonné zástupce, aby omezili doprovod prvňáčka do budovy školy nejvýše na 2 osoby.
 
Pokud chcete přihlásit dítě do družiny dříve než 1. září, můžete už v pátek 28. srpna nebo v pondělí 31. srpna, vždy v době od v době 13. - 16.00 v pavilonu III. 
 
Odpoledne 1. září proběhnou pro rodiče informativní schůzky (bez dětí) v 16.00 v kmenových třídách. Třídní učitelky a paní vychovatelky vám podají důležité informace. Účast nutná!

Seznamy tříd ZDE
 
I. A 
 • třídní učitelka Mgr. Monika Srubková   (msrubkova@zs-spicak.cz)
 • asistentka pedagoga – Radka Jánská
 • pomůcky – zde
I. B 
 • třídní učitelka Mgr. Libuše Javůrková (ljavurkova@zs-spicak.cz)
 • asistentka pedagoga – Bc. Marie Nováková
 • informace z třídní schůzky 23. 6. - zde
 • pomůcky – zde
I. C 
 • třídní učitelka Mgr. Petra Horová (phorova@zs-spicak.cz)
 • asistentka pedagoga – Zuzana Hasenkopfová
 • informace z třídní schůzky 23. 6. - zde
 • pomůcky – zde
I. D 
 • třídní učitelka Mgr. Zdeňka Selingerová (zselingerova@zs-spicak.cz)
 • asistentka pedagoga – Bc. Aneta Šmídková
 • informace z třídní schůzky 23. 6. - zde
 • pomůcky – zde
 
Informace o provozu družiny najdete v sekci Družina
 
S pozdravem
Iv. Kurdzielová, zástupce ředitele pro 1. st.
ikurdzielova@zs-spicak.cz, můžete i volat 736 276 044
 
Aktualizováno 28. 8. 2020
 
 
Užitečné kontakty:
Užitečné odkazy:
 

Doporučujeme ke zhlédnutí:

Přednáška našeho předního psychologa, Dr. Jana Svobody - zde

 

Následující události

30.11.
Škola
Výuka ve škole pro celý 1. stupeň a celý 9. ročník, dále pro třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B ostatní třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce konzultace a podpůrná opatření ŠD v běžném provozu
30.11.
Škola
Methodik und Didaktik digitalen Unterrichtens an Grundschulen
30.11.
Škola
Porada ředitelů škol - webinář, spolupráce škol s Agenturou pro sociální začleňování
30.11.
Škola
Provozní porada s pedagogy 2. st.