Bakaláři Suplování Office 365 Moodle Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh Trello

Pro budoucí prvňáčky

Vítáme Vás na stránce věnované rodičům budoucích prvňáčků!
Jsme profesionálním pedagogickým týmem, snažíme se pomáhat rozvíjet znalosti a dovednosti vašich dětí. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti. Absolvent naší školy by měl být zdravě sebevědomý člověk, který umí přemýšlet a nabyté vědomosti, znalosti a dovednosti uplatní ve všech oblastech svého dalšího života.
Jsme školou, jež je uceleným organismem, ve kterém vše funguje na základě vzájemné spolupráce. To vše se odráží v mottu našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP) - „Všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý“.
 
K hlavním přednostem naší školy patří:
  • velikost školy – prostorné a nově vybavené třídy, odpočinkové plochy, rozlehlá a krásná školní zahrada (včetně venkovní třídy), zrekonstruované sportovní hřiště, herní hřiště (hojně  využívané v rámci družiny), školní divadélko, čtyři tělocvičny, posilovna, keramická dílna
  • jsme sice veliká škola, ale naši prvňáčci mají svůj pavilon (pav. III) se samostatným vchodem.
  • moderní vybavení – ve všech učebnách máme připojení k internetu, dataprojektory či interaktivní tabule; na 1. stupni nechybí ve třídách kobercové koutky; 3 počítačové učebny
  • družina – máme  7 oddělení + 1 šk. klub, každé oddělení má vlastní hernu, družina funguje od 6.00 – 17.00, nabízí celou řadu zájmového vyžití (hra na flétnu, tanec, výtvarné činnosti, keramika,…
Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21
 
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s COVID-19, proběhnou zápisy pouze formálně, tzn. bez osobní přítomnosti žáků ve škole.
 
Co to pro vás znamená? 
1)
Vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělání (vyplňujete ji i v případě, že byl vašemu dítěti loni povolen odklad)
popř. žádost o odklad školní docházky (poud budete žádat)
popř. žádost o přijetí do přípravné třídy (poud budete žádat)
 
Doručit - Jak? 
Příjem žádostí: 1. 4. - 30. 4. 2020
Využijete jednu z možností:
 
A)
Osobní doručení
odevzdáte žádost na vrátnici, recepční převezme a ověří podle rodného listu dítěte správnost (nezapomeňte tedy vzít s sebou rodný list dítěte). Úřední hodiny: Pondělí - pátek, 8. - 12.00.
 
B)
Jako přílohu e-mailu (sken vyplněné, podepsané žádosti - vše musí být čitelné), připojíte i sken rodného listu dítěte. Posílejte na ikurdzielova@zs-spicak.cz
Poučení: Odesláním e-mailu udělujete souhlas s tím, že nám poskytujete sken RL za účelem kontroly osobních údajů uvedených v žádosti/žádostech.
 
C) Prostřednictvím osobní datové schránky (naše ID DS: 4g82fbe), opět je potřeba přidat sken rodného listu.
Poučení: Odesláním udělujete souhlas s tím, že nám poskytujete sken RL za účelem kontroly osobních údajů uvedených v žádosti/žádostech.
 
D) Poštou, opět je potřeba přidat sken rodného listu.
Poučení: Odesláním udělujete souhlas s tím, že nám poskytujete kopii RL za účelem kontroly osobních údajů uvedených v žádosti/žádostech.
 
A co dál?

Na základě podané a zaregistrované žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které vám zašlu e-mailem (pokud nemáte e-mail, připravím vám ho do 3 dnů od podání a nechám na vrátnici, kde si ho vyzvednete).

Rozhodnutí o přijetí popř. o odkladu školní docházky  bude zveřejněno na webových stránkách školy v průběhu května - právě pod přidělenými registračními čísly.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky a zároveň už máte i obě povinné přílohy (viz žádost), vše také doneste/pošlete. V tomto případě se bude vyřizovat pouze žádost o odklad školní docházky (nemusíte už podávat žádost o přijetí).

Pokud máte jakýkoliv dotaz, pište na - ikurdzielova@zs-spicak.cz, můžete i volat 736 276 044.

Procházku školou a školním areálem + informativní schůzku pro rodiče uskutečníme až nám situace dovolí...
Zatím si můžete prohlédnout prezentaci o škole
 
Pro děti připravíme i motivační setkání s třídními učitelkami - termín stanovíme až  nám situace dovolí...
 
Postupně budu stránky aktualizovat, sledujte je, prosím.
 
Pokud byste neměli formuláře jak vytisknout, budou k dispozici na vrátnici školy.
 
Přeji všem pevné zdraví!
S pozdravem
Iv. Kurdzielová, zástupce ředitele pro 1.st.
 
 
 
Užitečné kontakty:
Užitečné odkazy: