Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Pro budoucí prvňáčky

Vítáme Vás na stránce věnované rodičům budoucích prvňáčků!
Jsme profesionálním pedagogickým týmem, snažíme se pomáhat rozvíjet znalosti a dovednosti vašich dětí. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti. Absolvent naší školy by měl být zdravě sebevědomý člověk, který umí přemýšlet a nabyté vědomosti, znalosti a dovednosti uplatní ve všech oblastech svého dalšího života.
Jsme školou, jež je uceleným organismem, ve kterém vše funguje na základě vzájemné spolupráce. To vše se odráží v mottu našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP) - „Všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý“.
 
K hlavním přednostem naší školy patří:
  • velikost školy – prostorné a nově vybavené třídy, odpočinkové plochy, rozlehlá a krásná školní zahrada (včetně venkovní třídy), zrekonstruované sportovní hřiště, herní hřiště (hojně  využívané v rámci družiny), školní divadélko, čtyři tělocvičny, posilovna, keramická dílna
  • jsme sice veliká škola, ale naši prvňáčci mají svůj pavilon (pav. III) se samostatným vchodem.
  • moderní vybavení – ve všech učebnách máme připojení k internetu, dataprojektory či interaktivní tabule; na 1. stupni nechybí ve třídách kobercové koutky; 3 počítačové učebny
  • družina – máme  7 oddělení + 1 šk. klub, každé oddělení má vlastní hernu, družina funguje od 6.00 – 17.00
 
 
 
Zápis do 1. tříd základní školy pro rok 2021/2022
Vážení rodiče, milé děti,
první společné setkání s třídními učitelkami, asistentkami proběhne až 1. září, ráno, v 7.50 se sejdeme na Slavnostním přivítání (na šk. zahradě za pavilonem prvňáčků – pav. III.), seznámíte se s vedením školy, s třídními učitelkami, s asistentkami pedagoga i vychovatelkami ze školní družiny. 
Poté se přesunete s dětmi do jednotlivých tříd. První školní den končí v 9. hodin.
Odpoledne (časy budou upřesněny) proběhnou třídní schůzky pro rodiče (prosím bez dětí).
V posledním srpnovém týdnu si sledujte web, najdete zde všechny potřebné informace.

Zápis žáků 1. tříd do školní družiny bude probíhat 1. září na chodbách školy v blízkosti tříd ve III. pavilonu školy. Rodiče své děti mohu přihlásit po odchodu ze tříd. 
Veškeré informace k organizaci družiny poskytne pí. vychovatelka na třídní schůzce odpoledne.

 
Užitečné kontakty:
Užitečné odkazy:
 

Doporučujeme ke zhlédnutí:

Přednáška našeho předního psychologa, Dr. Jana Svobody - zde