Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák

Zápis do 1. ročníku

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025, který se koná ve středu 24. 4. 2024 a v pátek 26. 4. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 hodin v 1. pavilonu školy.
 
K zápisu se dostaví děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 8. 2018, i v případě, budou-li rodiče žádat odklad PŠD. Rodiče dětí, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad PŠD, se dostaví k opakovanému zápisu.
 
K podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, prosíme využijte elektronické vyplnění přihláškyZDE (zarezervujete si čas na osobní návštěvu školy – zpřístupněno od 1. 4. 2024).
 
Potřebné dokumenty, které byste neměli zapomenout s sebou k zápisu:
 • vyplněnou Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte,
 • rodný list dítěte – je nezbytný k ověření zákonných zástupců dítěte (pouze k nahlédnutí, prosíme nekopírujte), u cizinců pas dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalé adrese dítěte,
 • u cizinců pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu a doklad o bydlení.
Zápis za účasti dítěte a zákonných zástupců se skládá ze dvou částí – formální část (vedení školy a zákonní zástupci vyplní tiskopisy) a motivační část (dítě a paní učitelky 1. stupně).

Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny po 13. květnu 2024 pod registračním číslem na webu školy či na úřední desce.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat, stačí informace na webu školy.
Rozhodnutí o odkladu, které budou rodiče potřebovat pro MŠ, budeme vydávat průběžně. Individuálně si s rodiči dohodneme termín a způsob převzetí.
 
Odklad povinné školní docházky:
Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad se dvěma souhlasnými stanovisky (pedagogicko – psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře). Pokud ji ještě nemají vyřízenou, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit, že dítěti budou pravděpodobně žádat o odklad. Po doplnění stanovisek odborníků zašlou rodiče stejným způsobem i žádost o odklad povinné školní docházky do školy.
 
Koordinátor zápisu: Mgr. Pavlína Misíková, tel. 487 714 829, pmisikova@zs-spicak.cz

Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Těšíme se na Vás!

K úspěšnému zvládnutí začátku školní docházky můžete svým dětem pomoci:
 • rozvíjením grafomotoriky (kreslení, modelování, vázání tkaničky, podporovat tělesnou zdatnost …),
 • rozvíjením slovní zásoby (čtěte svému dítěti pohádky, povídejte si, zpívejte, procvičujte básničky …),
 • při logopedických potížích trénujte správnou výslovnost,
 • rozvíjením předmatematické gramotnosti (geometrické tvary, vidění počtu do deseti …),
 • vedením k samostatnosti, trpělivosti a slušnému chování (pozdravit, představit se, omluvit se znát své bydliště, jména rodičů …).
Co budoucím žákům nabízíme?
 • milé a spravedlivé pedagogy
 • k všestrannému rozvoji dětí využíváme metody kritického myšlení, činnostního učení, uplatňujeme demonstrační metody, řešení problémů, metody E – U – R
 • rozvíjíme finanční i čtenářskou gramotnost
 • využíváme projektovou výuku
 • vkusně upravené učebny
 • možnost navštěvovat školní družinu a využívat její vybavení
 • stravování ve školní jídelně s výběrem ze dvou jídel
 • výuku plavání od 2. třídy
 • výuku informatiky již od 3. třídy
 • školní výlety, exkurze, ozdravné pobyty

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

 •   zveřejněny  po 13. květnu 2024  
Třídní učitelky: 
Užitečné odkazy:

Následující události

28.8.
Škola
Opravné zkoušky z matematiky, 28. 8. 2024
8.9.
Škola
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 8. září 2024
9.9.
Škola
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 9. září 2024