Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh

Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA
ředitel
lsmejda@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Kurdzielová
zástupce ředitele pro 1. stupeň
ikurdzielova@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Misíková
zástupce ředitele pro 2. stupeň
pmisikova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 1. stupně

Květoslava Hradecká
třídní učitelka 0. A
khradecka@zs-spicak.cz
Hana Kořínková
třídní učitelka 0. B
hkorinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Němcová
třídní učitelka 0. C
jnemcova@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Koky
třídní učitelka 1. A
lkoky@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Šilhánová
třídní učitelka 1. B
dsilhanova@zs-spicak.cz
Mgr. Martina Kotýnková
třídní učitelka 1. C
mkotynkova@zs-spicak.cz
Mgr. Světlana Váchová
třídní učitelka 1. D
svachova@zs-spicak.cz
Mgr. Libuše Javůrková
třídní učitelka 2. A
ljavurkova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Honzejková
třídní učitelka 2. B
ihonzejkova@zs-spicak.cz
Mgr. Barbora Častulíková
třídní učitelka 2. C
bcastulikova@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Doležalová Golisová
třídní učitelka 2. D
ddolezalova@zs-spicak.cz
Mgr. Marta Pilařová
třídní učitelka 3. A
mpilarova@zs-spicak.cz
Mgr. Zuzana Šídlová
třídní učitelka 3. B
zsidlova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Nohýnková
třídní učitelka 3. C
enohynkova@zs-spicak.cz
Ivana Jíšová
třídní učitelka 3. D
ijisova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Jiroušová
třídní učitelka 4. A
jjirousova@zs-spicak.cz
Mgr. Iva Brožová
třídní učitelka 4. B
ibrozova@zs-spicak.cz
Lenka Mazačová
třídní učitelka 4. C
lmazacova@zs-spicak.cz
Mgr. Monika Srubková
třídní učitelka 5. A
msrubkova@zs-spicak.cz
Ing. Daniela Hojsáková
třídní učitelka 5. B
dhojsakova@zs-spicak.cz
Mgr. Petra Horová
třídní učitelka 5. C
phorova@zs-spicak.cz
Mgr. Zdeňka Selingerová
třídní učitelka 5. D
zselingerova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Ing. Jan Sládek
třídní učitel 8. A
jsladek@zs-spicak.cz
Ing. Aleš Flusek
třídní učitel 9. C
aflusek@zs-spicak.cz
Mgr. Markéta Goda
třídní učitelka 6. A
mgoda@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Truhlářová
třídní učitelka 6. B
itruhlarova@zs-spicak.cz
Mgr. Věra Píchová
třídní učitelka 6. C
vpichova@zs-spicak.cz
Ing. Monika Tádlíková
třídní učitelka 7. A
mtadlikova@zs-spicak.cz
Mgr. Dana Bílá
třídní učitelka 7. B
dbila@zs-spicak.cz
Ing. Jana Szelcsányiová
třídní učitelka 7. C
jszelcsanyiova@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Svobodová
třídní učitelka 8. B
psvobodova@zs-spicak.cz
Ing. Radka Matoušková
třídní učitelka 8. C
rmatouskova@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Zelinková
třídní učitelka 9. A
azelinkova@zs-spicak.cz

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Lucie Pokorná
1. st., Aj
lpokorna@zs-spicak.cz
Mgr. Věra Vyletělová
1. st., Hv, Pč, Vv
vvyletelova@zs-spicak.cz
Mgr. Helena Šorfová
1. st., Vv, Pč
hsorfova@zs-spicak.cz
Pavel Kožáni
1., 2. st., Aj, Hv, Prv
pkozani@zs-spicak.cz
Mgr. Jindra Nováková
2. st. Čj, Vv
jnovakova@zs-spicak.cz
Mgr. Gabriela Fišarová
2. st., Čj, D
gfisarova@zs-spicak.cz
Bc. Jan Havlásek
2. st., IaK, Tv, Z
jhavlasek@zs-spicak.cz
Mgr. Ilona Svobodová
2. st., Ma, Z
isvobodova@zs-spicak.cz
Mgr. Lenka Kunzová
2. st., Nj, Hv
lkunzova@zs-spicak.cz
Mgr. Vojtěch Legner
2. st., Tv, Z
vlegner@zs-spicak.cz

Vychovatelky ŠD, ŠK

Pavlína Víchová
vedoucí vychovatelka
pvichova@zs-spicak.cz
Pavla Broulíková
vychovatelka
pbroulikova@zs-spicak.cz
Bc. Marcela Hysková
vychovatelka
mhyskova@zs-spicak.cz
Lenka Limberková
vychovatelka
llimberkova@zs-spicak.cz
Helena Kácovská
vychovatelka
hkacovska@zs-spicak.cz
Hana Ludvíková
vychovatelka
hludvikova@zs-spicak.cz
Radka Vrabcová
vychovatelka
rvrabcova@zs-spicak.cz
Tereza Barvířová
vychovatelka
tbarvirova@zs-spicak.cz

Asistentky pedagoga

Lenka Havlíčková
1. st.
lhavlickova@zs-spicak.cz
Andrea Čeňková
1. st.
acenkova@zs-spicak.cz
Bc. et Bc. Marie Nováková
1. st.
mnovakova@zs-spicak.cz
Iva Pásková
1. st.
ipaskova@zs-spicak.cz
Petra Přibylová
1. st.
pribylova@zs-spicak.cz
Bc. Aneta Šmídková
1. st.
asmidkova@zs-spicak.cz
Monika Maazová
1.st, 2.st.
mmaazova@zs-spicak.cz
Eva Kysilková
2. st.
ekysilkova@zs-spicak.cz

Správní zaměstnanci

Ludmila Antošová
ekonomka
lantosova@zs-spicak.cz
Ilona Duvnjaková
mzdová účetní
iduvnjakova@zs-spicak.cz
Olga Urbancová
sekretářka
ourbancova@zs-spicak.cz
Milan Polák
správce hřiště
Margita Fléglová
školnice
Hana Poláková
vrátnice
hpolakova@zs-spicak.cz