Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka

Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA
ředitel
+420 487 714 818
lsmejda@zs-spicak.cz
Mgr. Jitka Šťástková
zástupce ředitele pro 1. stupeň
+420 487 714 836
jstastkova@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Misíková
zástupce ředitele pro 2. stupeň, statutární ZŘŠ
+420 487 714 829
pmisikova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 1. stupně

Květoslava Hradecká
0. A - třídní učitelka
+420 487 714 880
khradecka@zs-spicak.cz
Hana Kořínková
0. B - třídní učitelka
+420 487 714 814
hkorinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Němcová
0. C - třídní učitelka
+420 487 714 830
jnemcova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Jiroušová
1. A - třídní učitelka
+420 487 714 879
jjirousova@zs-spicak.cz
Mgr. Iva Brožová
1. B - třídní učitelka
+420 487 714 879
ibrozova@zs-spicak.cz
Lenka Mazačová
1. C - třídní učitelka
+420 487 714 879
lmazacova@zs-spicak.cz
Mgr. Jitka Balšánková
1. D - třídní učitelka
+420 487 714 879
jbalsankova@zs-spicak.cz
Mgr. Monika Srubková
2. A - třídní učitelka
+420 487 714 841
msrubkova@zs-spicak.cz
Mgr. Libuše Javůrková
2. B - třídní učitelka
+420 487 714 826
ljavurkova@zs-spicak.cz
Mgr. Petra Horová
2. C - třídní učitelka
+420 487 714 826
phorova@zs-spicak.cz
Mgr. Zdeňka Selingerová
2. D - třídní učitelka
+420 487 714 826
zselingerova@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Koky
3. A - třídní učitelka
+420 487 714 827
lkoky@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Šilhánová
3. B - třídní učitelka
+420 487 714 827
dsilhanova@zs-spicak.cz
Mgr. Sabina Eichlerová
3. C - třídní učitelka
+420 487 714 827
seichlerova@zs-spicak.cz
Mgr. Světlana Váchová
3. D - třídní učitelka
+420 487 714 827
svachova@zs-spicak.cz
Ing. Daniela Hojsáková
4. A - třídní učitelka
+420 487 714 843
dhojsakova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Honzejková
4. B - třídní učitelka
+420 487 714 843
ihonzejkova@zs-spicak.cz
Mgr. Barbora Častulíková
4. C - třídní učitelka
+420 487 714 839
bcastulikova@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Doležalová Golisová
4. D - třídní učitelka
+420 487 714 839
ddolezalova@zs-spicak.cz
Mgr. Marta Pilařová
5. A - třídní učitelka
+420 487 714 840
mpilarova@zs-spicak.cz
Mgr. Zuzana Šídlová
5. B - třídní učitelka
+420 487 714 805
zsidlova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Nohýnková
5. C - třídní učitelka
+420 487 714 840
enohynkova@zs-spicak.cz
Ivana Jíšová
5. D - třídní učitelka
+420 487 714 840
ijisova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Ing. Jan Sládek
6. A - třídní učitel
+420 487 714 815
jsladek@zs-spicak.cz
Bc. Petr Novák
6. B - třídní učitel
+420 487 714 825
pnovak@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Svobodová
6. C - třídní učitelka
+420 487 714 885
psvobodova@zs-spicak.cz
Mgr. Ilona Svobodová
7. A - třídní učitelka
+420 487 714 833
isvobodova@zs-spicak.cz
Ing. Eva Bečvářová
7. B - třídní učitelka
+420 487 714 885
ebecvarova@zs-spicak.cz
Mgr. Vojtěch Legner
7. C - třídní učitel
+420 487 714 816
vlegner@zs-spicak.cz
Ing. Aleš Flusek
7. D - třídní učitel
+420 487 714 844
aflusek@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Hrabánková
8. A - třídní učitelka
+420 487 714 884
ahrabankova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Truhlářová
8. B - třídní učitelka
+420 487 714 883
itruhlarova@zs-spicak.cz
Mgr. Věra Píchová
8. C - třídní učitelka
+420 487 714 882
vpichova@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Zelinková
8. D - třídní učitelka
+420 487 714 883
azelinkova@zs-spicak.cz
Bc. Jan Havlásek
9. A - třídní učitel
+420 487 714 833
jhavlasek@zs-spicak.cz
Mgr. Dana Bílá
9. B - třídní učitelka
+420 487 714 845
dbila@zs-spicak.cz
Ing. Jana Szelcsányiová
9. C - třídní učitelka
+420 487 714 882
jszelcsanyiova@zs-spicak.cz

Učitelé bez třídnictví

Bc. Soma Ahmadi
1. st.
+420 487 714 843
sahmadi@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Pokorná
1. st.
+420 487 714 817
lpokorna@zs-spicak.cz
Jakub Hrdina
1., 2. st.
+420 487 714 816
jhrdina@zs-spicak.cz
Bc. Linda Šenová
1., 2. st.
+420 487 714 825
lsenova@zs-spicak.cz
Pavel Kožáni
1., 2. st., Aj, Hv,
+420 487 714 817
pkozani@zs-spicak.cz
Ing. et. Bc. Anna Jelínková
1.st., 2.st.
+420 487 714 884
ajelinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Gabriela Fišarová
2. st.
+420 487 714 845
gfisarova@zs-spicak.cz
Katrin Hetfleiš
2. st.
+420 487 714 832
khetfleis@zs-spicak.cz
Mgr. Lenka Kunzová
2. st.
+420 487 714 832
lkunzova@zs-spicak.cz
Ing. Jan Nožička
2. st.
+420 487 714 833
jnozicka@zs-spicak.cz
Ing. Zdeněk Schmied
2. st.
+420 487 714 815
zschmied@zs-spicak.cz
Mgr. Veronika Svobodová
2. st.
+420 487 714 837
vsvobodova@zs-spicak.cz
Mgr. Olga Janischová
2. st.
+420 487 714 825
ojanischova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Hellerová
Speciální pedagog
+420 487 714 820
ehellerova@zs-spicak.cz

Vychovatelky ŠD, ŠK

Pavlína Víchová
vedoucí vychovatelka
+420 487 714 823
pvichova@zs-spicak.cz
Tereza Barvířová
vychovatelka
+420 487 714 880
tbarvirova@zs-spicak.cz
Gabriela Ilovská
vychovatelka
+420 487 714 814
gilovska@zs-spicak.cz
Helena Kácovská
vychovatelka
+420 487 714 880
hkacovska@zs-spicak.cz
Lenka Limberková
vychovatelka
+420 487 714 813
llimberkova@zs-spicak.cz
Hana Ludvíková
vychovatelka
+420 487 714 823
hludvikova@zs-spicak.cz
Radka Vrabcová
vychovatelka
+420 487 714 830
rvrabcova@zs-spicak.cz
Lucie Vlastová
vychovatelka
+420 487 714 814
lvlastova@zs-spicak.cz

Asistentky pedagoga

Andrea Čeňková
1. st.
+420 487 714 814
acenkova@zs-spicak.cz
Lenka Havlíčková
1. st.
+420 487 714 843
lhavlickova@zs-spicak.cz
Zuzana Hasenkopfová
1. st.
+420 487 714 841
zhasenkopfova@zs-spicak.cz
Radka Jánská
1. st.
+420 487 714 841
rjanska@zs-spicak.cz
Jana Karbulová
1. st.
+420 487 714 846
jkarbulova@zs-spicak.cz
Markéta Korousová
1. st.
+420 487 714 846
mkorousova@zs-spicak.cz
Khongorzul Sládková
1. st.
+420 487 714 846
ksladkova@zs-spicak.cz
Bc. et Bc. Marie Nováková
1. st.
+420 487 714 826
mnovakova@zs-spicak.cz
Petra Přibylová
1. st.
+420 487 714 839
ppribylova@zs-spicak.cz
Bc. Aneta Šmídková
1. st.
+420 487 714 826
asmidkova@zs-spicak.cz
Zuzana Šoltová
1. st.
+420 487 714 830
zsoltova@zs-spicak.cz
Denisa Trnavská
1. st.
+420 487 714 805
dtrnavska@zs-spicak.cz
Bc. Lenka Košťanová
1. st.
+420 487 714 805
lkostanova@zs-spicak.cz
Andrea Balážová
1. st.
+420 487 714 817
abalazova@zs-spicak.cz
Monika Maazová
1.st.
+420 487 714 817
mmaazova@zs-spicak.cz
Andrea Hrabětová
2. st.
+420 487 714 837
ahrabetova@zs-spicak.cz
Andrea Vorlíková
2. st.
+420 487 714 837
avorlikova@zs-spicak.cz
Purevsuren Jamiyan
2. st.
+420 487 714 825
pjamiyan@zs-spicak.cz
Helena Kryndlerová
2. st.
+420 487 714 837
hkryndlerová@zs-spicak.cz
Vladimíra Kolková
AP ŠD
+420 487 714 823
vkolkova@zs-spicak.cz

Správní zaměstnanci

Dora Blahníková
asistentka ekonom. oddělení, školní úrazy,pojistky
+420 741 819
dblahnikova@zs-spicak.cz
Olga Hanzlíková
ekonomka
+420 487 714 886
ohanzlikova@zs-spicak.cz
Ilona Duvnjaková
mzdová účetní
+420 487 714 812
iduvnjakova@zs-spicak.cz
Olga Urbancová
pokladna
+420 487 714 822
ourbancova@zs-spicak.cz
Milan Polák
správce hřiště

Margita Fléglová
školnice

Hana Poláková
vrátnice
+420 487 825 179
hpolakova@zs-spicak.cz