Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA
ředitel
lsmejda@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Kurdzielová
zástupce ředitele pro 1. stupeň
ikurdzielova@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Misíková
zástupce ředitele pro 2. stupeň, statutární ZŘŠ
pmisikova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 1. stupně

Květoslava Hradecká
0. A - třídní učitelka
khradecka@zs-spicak.cz
Hana Kořínková
0. B - třídní učitelka
hkorinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Němcová
0. C - třídní učitelka
jnemcova@zs-spicak.cz
Mgr. Monika Srubková
1. A - třídní učitelka
msrubkova@zs-spicak.cz
Mgr. Libuše Javůrková
1. B - třídní učitelka
ljavurkova@zs-spicak.cz
Mgr. Petra Horová
1. C - třídní učitelka
phorova@zs-spicak.cz
Mgr. Zdeňka Selingerová
1. D - třídní učitelka
zselingerova@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Koky
2. A - třídní učitelka
lkoky@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Šilhánová
2. B - třídní učitelka
dsilhanova@zs-spicak.cz
Mgr. et Mgr. Martina Kotýnková
2. C - třídní učitelka
mkotynkova@zs-spicak.cz
Mgr. Světlana Váchová
2. D - třídní učitelka
svachova@zs-spicak.cz
Ing. Daniela Hojsáková
3. A - třídní učitelka
dhojsakova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Honzejková
3. B - třídní učitelka
ihonzejkova@zs-spicak.cz
Mgr. Barbora Častulíková
3. C - třídní učitelka
bcastulikova@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Doležalová Golisová
3. D - třídní učitelka
ddolezalova@zs-spicak.cz
Mgr. Marta Pilařová
4. A - třídní učitelka
mpilarova@zs-spicak.cz
Mgr. Zuzana Šídlová
4. B - třídní učitelka
zsidlova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Nohýnková
4. C - třídní učitelka
enohynkova@zs-spicak.cz
Ivana Jíšová
4. D - třídní učitelka
ijisova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Jiroušová
5. A - třídní učitelka
jjirousova@zs-spicak.cz
Mgr. Iva Brožová
5. B - třídní učitelka
ibrozova@zs-spicak.cz
Lenka Mazačová
5. C - třídní učitelka
lmazacova@zs-spicak.cz
Lenka Havlíčková
jazyková přípravka - třídní učitelka
lhavlickova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. Ilona Svobodová
6. A - třídní učitelka
isvobodova@zs-spicak.cz
Ing. Eva Bečvářová
6. B - třídní učitelka
ebecvarova@zs-spicak.cz
Mgr. Vojtěch Legner
6. C - třídní učitel
vlegner@zs-spicak.cz
Ing. Aleš Flusek
6. D - třídní učitel
aflusek@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Hrabánková
7. A - třídní učitelka
ahrabankova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Truhlářová
7. B - třídní učitelka
itruhlarova@zs-spicak.cz
Mgr. Věra Píchová
7. C - třídní učitelka
vpichova@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Zelinková
7. D - třídní učitelka
azelinkova@zs-spicak.cz
Bc. Jan Havlásek
8. A - třídní učitel
jhavlasek@zs-spicak.cz
Mgr. Dana Bílá
8. B - třídní učitelka
dbila@zs-spicak.cz
Ing. Jana Szelcsányiová
8. C - třídní učitelka
jszelcsanyiova@zs-spicak.cz
Ing. Jan Sládek
9. A - třídní učitel
jsladek@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Svobodová
9. B - třídní učitelka
psvobodova@zs-spicak.cz
Ing. Zdeněk Schmied
9. C - třídní učitel
zschmied@zs-spicak.cz

Učitelé bez třídnictví

Bc. Soma Ahmadi
1. st., Aj
sahmadi@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Pokorná
1. st., Aj
lpokorna@zs-spicak.cz
Mgr. Helena Šorfová
1. st., Pří, Pč
hsorfova@zs-spicak.cz
Pavel Kožáni
1., 2. st., Aj, Hv,
pkozani@zs-spicak.cz
Jakub Hrdina
1., 2. st., Aj, Tv, VkO, Sp
jhrdina@zs-spicak.cz
Bc. Petr Novák
1., 2. st., Hv, Aj, Rjd
pnovak@zs-spicak.cz
Mgr. Veronika Svobodová
2. st., Čj, Aj
vsvobodova@zs-spicak.cz
Petra Skořepová
2. st., Čj, D, ČJc, VkZ
pskorepova@zs-spicak.cz
Mgr. Gabriela Fišarová
2. st., Čj, VkO, Pč
gfisarova@zs-spicak.cz
Mgr. Jindra Nováková
2. st., Čj, Vv
jnovakova@zs-spicak.cz
Eva Kysilková
2. st., IaK, Př
ekysilkova@zs-spicak.cz
Katrin Hetfleiš
2. st., Nj
khetfleis@zs-spicak.cz
Mgr. Lenka Kunzová
2. st., Nj, Hv
lkunzova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Hellerová
Speciální pedagog
ehellerova@zs-spicak.cz

Vychovatelky ŠD, ŠK

Pavlína Víchová
vedoucí vychovatelka
pvichova@zs-spicak.cz
Tereza Barvířová
vychovatelka
tbarvirova@zs-spicak.cz
Lenka Limberková
vychovatelka
llimberkova@zs-spicak.cz
Hana Ludvíková
vychovatelka
hludvikova@zs-spicak.cz
Lucie Vlastová
vychovatelka
lvlastova@zs-spicak.cz
Radka Vrabcová
vychovatelka
rvrabcova@zs-spicak.cz
Gabriela Ilovská
vychovatelka
gilovska@zs-spicak.cz
Helena Kácovská
vychovatelka
hkacovska@zs-spicak.cz

Asistentky pedagoga

Zuzana Hasenkopfová
1. st.
zhasenkopfova@zs-spicak.cz
Andrea Čeňková
1. st.
acenkova@zs-spicak.cz
Radka Jánská
1. st.
rjanska@zs-spicak.cz
Petra Přibylová
1. st.
pribylova@zs-spicak.cz
Bc. Aneta Šmídková
1. st.
asmidkova@zs-spicak.cz
Bc. et Bc. Marie Nováková
1. st.
mnovakova@zs-spicak.cz
Iva Pásková
1. st.
ipaskova@zs-spicak.cz
Zuzana Šoltová
1. st.
zsoltova@zs-spicak.cz
Monika Maazová
1.st.
mmaazova@zs-spicak.cz
Andrea Vorlíková
2. st.
avorlikova@zs-spicak.cz

Správní zaměstnanci

Ing. Milena Nováková
ekonomka
minovakova@zs-spicak.cz
Ilona Duvnjaková
mzdová účetní
iduvnjakova@zs-spicak.cz
Olga Urbancová
sekretářka
ourbancova@zs-spicak.cz
Milan Polák
správce hřiště
Margita Fléglová
školnice
Hana Poláková
vrátnice
hpolakova@zs-spicak.cz