Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák

Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA
ředitel
+420 487 714 818
lsmejda@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Misíková
zástupce ředitele pro 1.–2. stupeň, statutární ZŘŠ
+420 487 714 829
pmisikova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 1. stupně

Květoslava Hradecká
0. A - třídní učitelka
+420 487 714 880
khradecka@zs-spicak.cz
Hana Kořínková
0. B - třídní učitelka
+420 487 714 814
hkorinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Němcová
0. C - třídní učitelka
+420 487 714 830
jnemcova@zs-spicak.cz
Tereza Barvířová
0. D - třídní učitelka
+420 487 714 814
tbarvirova@zs-spicak.cz
Ing. Daniela Hojsáková
1. A - třídní učitelka
+420 487 714 879
dhojsakova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Honzejková
1. B - třídní učitelka
+420 487 714 879
ihonzejkova@zs-spicak.cz
Mgr. Barbora Mikulová
1. C - třídní učitelka
+420 487 714 879
bmikulova@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Doležalová Golisová
1. D - třídní učitelka
+420 487 714 879
ddolezalova@zs-spicak.cz
Bc. Veronika Kotková
2. A - třídní učitelka
+420 487 714 843
vkotkova@zs-spicak.cz
Mgr. Zuzana Šídlová
2. B - třídní učitelka
+420 487 714 843
zsidlova@zs-spicak.cz
Ivana Jíšová
2. C - třídní učitelka
+420 487 714 843
ijisova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Bukovská
2. D - třídní učitelka
+420 487 714 843
jbukovska@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Jiroušová
3. A - třídní učitelka
+420 487 714 805
jjirousova@zs-spicak.cz
Mgr. Iva Brožová
3. B - třídní učitelka
+420 487 714 805
ibrozova@zs-spicak.cz
Lenka Mazačová
3. C - třídní učitelka
+420 487 714 805
lmazacova@zs-spicak.cz
Mgr. Lenka Kolstrunková
3. D - třídní učitelka
+420 487 714 805
lkolstrunkova@zs-spicak.cz
Mgr. Michaela Jakšová
4. A - třídní učitelka
+420 487 714 826
mjaksova@zs-spicak.cz
Mgr. Libuše Javůrková
4. B - třídní učitelka
+420 487 714 826
ljavurkova@zs-spicak.cz
Bc. Aneta Floumová
4. C - třídní učitelka
+420 487 714 826
afloumova@zs-spicak.cz
Mgr. Zdeňka Selingerová
4. D - třídní učitelka
+420 487 714 826
zselingerova@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Koky
5. A - třídní učitelka
+420 487 714 827
lkoky@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Šilhánová
5. B - třídní učitelka
+420 487 714 827
dsilhanova@zs-spicak.cz
Mgr. Kateřina Písaříková
5. C - třídní učitelka
+420 487 714 827
kpisarikova@zs-spicak.cz
Mgr. Světlana Váchová
5. D - třídní učitelka
+420 487 714 827
svachova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 2. stupně

PhDr. Pavel Hegr
6. A - třídní učitel
+420 487 714 825
phegr@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Zelinková
6. B - třídní učitelka
+420 487 714 883
azelinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Věra Píchová
6. C - třídní učitelka
+420 487 714 882
vpichova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Truhlářová
6. D - třídní učitelka
+420 487 714 883
itruhlarova@zs-spicak.cz
Mgr. Veronika Svobodová
7. A - třídní učitelka
+420 487 714 837
vsvobodova@zs-spicak.cz
Ing. et. Bc. Anna Jelínková, DiS.
7. B - třídní učitelka
+420 487 714 847
ajelinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Nohýnková
7. C - třídní učitelka
+420 487 714 845
enohynkova@zs-spicak.cz
Pavel Kožáni
7. D - třídní učitel
+420 487 714 845
pkozani@zs-spicak.cz
Ing. Jan Sládek
8. A - třídní učitel
+420 487 714 815
jsladek@zs-spicak.cz
Bc. Petr Novák
8. B - třídní učitel
+420 487 714 833
pnovak@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Svobodová
8. C - třídní učitelka
+420 487 714 885
psvobodova@zs-spicak.cz
Jakub Hrdina
8. D - třídní učitel
+420 487 714 815
jhrdina@zs-spicak.cz
Mgr. Ilona Svobodová
9. A - třídní učitelka
+420 487 714 833
isvobodova@zs-spicak.cz
Mgr. Dana Bílá
9. B - třídní učitelka
+420 487 714 884
dbila@zs-spicak.cz
Mgr. Vojtěch Legner
9. C - třídní učitel
+420 487 714 832
vlegner@zs-spicak.cz
Ing. Aleš Flusek
9. D - třídní učitel
+420 487 714 844
aflusek@zs-spicak.cz

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Lucie Pokorná
1. st.
+420 487 714 817
lpokorna@zs-spicak.cz
Dita Rejnartová
1. st.
+420 487 714 841
drejnartova@zs-spicak.cz
Veronika Špindler
1., 2. st.
+420 487 714 825
vspindler@zs-spicak.cz
Josef Adámek
1., 2. st.
+420 487 714 825
jadamek@zs-spicak.cz
Katrin Hetfleiš
2. st.
+420 487 714 832
khetfleis@zs-spicak.cz
Ing. Jana Szelcsányiová
2. st.
+420 487 714 882
jszelcsanyiova@zs-spicak.cz
Bc. Martina Hodinková
2. st.
+420 487 714 882
mhodinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Jan Havlásek
2. st.
+420 487 714 833
jhavlasek@zs-spicak.cz
Mgr. Vojtěch Déči
2. st.
+420 487 714 832
vdeci@zs-spicak.cz
Mgr. Gabriela Fišarová
2. st.
+420 487 714 884
gfisarova@zs-spicak.cz
Mgr. Helena Kryndlerová
2. st.
+420 487 714 844
hkryndlerová@zs-spicak.cz
Bc. Romana Masopustová
2. st.
+420 487 714 885
rmasopustova@zs-spicak.cz
Ing. Zdeněk Schmied
2. st.
+420 487 714 847
zschmied@zs-spicak.cz
Bc. Petra Joslová
2. st.
+420 487 714 825
pjoslova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Hellerová
Speciální pedagog
+420 487 714 820
ehellerova@zs-spicak.cz

Vychovatelky ŠD, ŠK

Pavlína Víchová
vedoucí vychovatelka
+420 487 714 823
pvichova@zs-spicak.cz
Helena Kácovská
vychovatelka
+420 487 714 880
hkacovska@zs-spicak.cz
Lenka Limberková
vychovatelka
+420 487 714 813
llimberkova@zs-spicak.cz
Hana Ludvíková
vychovatelka
+420 487 714 823
hludvikova@zs-spicak.cz
Radka Vrabcová
vychovatelka
+420 487 714 830
rvrabcova@zs-spicak.cz
Alexandra Ritschelová
vychovatelka
+420 487 714 813
aritschelova@zs-spicak.cz
Veronika Staňková
vychovatelka
+420 487 714 813
vstankova@zs-spicak.cz
Lucie Vlastová
vychovatelka
+420 487 714 814
lvlastova@zs-spicak.cz

Asistentky pedagoga

Andrea Čeňková
1. st.
+420 487 714 814
acenkova@zs-spicak.cz
Zuzana Hasenkopfová
1. st.
+420 487 714 839
zhasenkopfova@zs-spicak.cz
Radka Jánská
1. st.
+420 487 714 817
rjanska@zs-spicak.cz
Jana Karbulová
1. st.
+420 487 714 841
jkarbulova@zs-spicak.cz
Markéta Korousová
1. st.
+420 487 714 814
mkorousova@zs-spicak.cz
Jana Martanová
1. st.
+420 487 714 840
jmartanova@zs-spicak.cz
Kateřina Němečková
1. st.
+420 487 714 840
knemeckova@zs-spicak.cz
Denisa Trnavská
1. st.
+420 487 714 839
dtrnavska@zs-spicak.cz
Zuzana Šoltová
1. st.
+420 487 714 830
zsoltova@zs-spicak.cz
Petra Prokopcová
1. st.
+420 487 714 840
pprokopcova@zs-spicak.cz
Iveta Riljaková
1. st.
+420 487 714 817
iriljakova@zs-spicak.cz
Šárka Blažejovská
1. st.
+420 487 714 839
sblazejovska@zs-spicak.cz
Soňa Břečková
1. st.
+420 487 714 841
sbreckova@zs-spicak.cz
Veronika Danielová
1. st.
+420 487 714 840
vdanielova@zs-spicak.cz
Kateřina Hanžlová
1. st.
+420 487 714 846
khanzlova@zs-spicak.cz
Michaela Štejnarová
1. st.

mstejnarova@zs-spicak.cz
Bc. Lenka Heidlerová
1. st.
+420 487 714 846
lheidlerova@zs-spicak.cz
Monika Maazová
1.st.
+420 487 714 840
mmaazova@zs-spicak.cz
Andrea Hrabětová
2. st.
+420 487 714 837
ahrabetova@zs-spicak.cz
Purevsuren Jamiyan
2. st.
+420 487 714 837
pjamiyan@zs-spicak.cz
Gabriela Klivická
2. st.
+420 487 714 885
gklivicka@zs-spicak.cz
Hana Bošková
2. st.
+420 487 714 837
hboskova@zs-spicak.cz
Vladimíra Kolková
AP ŠD
+420 487 714 823
vkolkova@zs-spicak.cz

Správní zaměstnanci

Dora Blahníková
asistentka ekonom. oddělení, školní úrazy,pojistky
+ 487 714 819
dblahnikova@zs-spicak.cz
Olga Hanzlíková
ekonomka
+420 487 714 886
ohanzlikova@zs-spicak.cz
Jana Kamešová, DiS.
mzdová účetní
+420 487 714 812
jkamesova@zs-spicak.cz
Olga Urbancová
pokladna
+420 487 714 822
ourbancova@zs-spicak.cz
Jindřich Svoboda
správce hřiště
+420 607 229 681
Ladislav Varga
školník
+420 702 012 234
lvarga@zs-spicak.cz
Hana Poláková
vrátnice
+420 487 825 179
hpolakova@zs-spicak.cz