Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA
ředitel
lsmejda@zs-spicak.cz
Mgr. Jitka Šťástková
zástupce ředitele pro 1. stupeň
jstastkova@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Misíková
zástupce ředitele pro 2. stupeň, statutární ZŘŠ
pmisikova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 1. stupně

Květoslava Hradecká
0. A - třídní učitelka
khradecka@zs-spicak.cz
Hana Kořínková
0. B - třídní učitelka
hkorinkova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Němcová
0. C - třídní učitelka
jnemcova@zs-spicak.cz
Mgr. Jana Jiroušová
1. A - třídní učitelka
jjirousova@zs-spicak.cz
Mgr. Iva Brožová
1. B - třídní učitelka
ibrozova@zs-spicak.cz
Lenka Mazačová
1. C - třídní učitelka
lmazacova@zs-spicak.cz
Mgr. Jitka Balšánková
1. D - třídní učitelka
jbalsankova@zs-spicak.cz
Mgr. Monika Srubková
2. A - třídní učitelka
msrubkova@zs-spicak.cz
Mgr. Libuše Javůrková
2. B - třídní učitelka
ljavurkova@zs-spicak.cz
Mgr. Petra Horová
2. C - třídní učitelka
phorova@zs-spicak.cz
Mgr. Zdeňka Selingerová
2. D - třídní učitelka
zselingerova@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Koky
3. A - třídní učitelka
lkoky@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Šilhánová
3. B - třídní učitelka
dsilhanova@zs-spicak.cz
Mgr. Sabina Eichlerová
3. C - třídní učitelka
seichlerova@zs-spicak.cz
Mgr. Světlana Váchová
3. D - třídní učitelka
svachova@zs-spicak.cz
Ing. Daniela Hojsáková
4. A - třídní učitelka
dhojsakova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Honzejková
4. B - třídní učitelka
ihonzejkova@zs-spicak.cz
Mgr. Barbora Častulíková
4. C - třídní učitelka
bcastulikova@zs-spicak.cz
Mgr. Daniela Doležalová Golisová
4. D - třídní učitelka
ddolezalova@zs-spicak.cz
Mgr. Marta Pilařová
5. A - třídní učitelka
mpilarova@zs-spicak.cz
Mgr. Zuzana Šídlová
5. B - třídní učitelka
zsidlova@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Nohýnková
5. C - třídní učitelka
enohynkova@zs-spicak.cz
Ivana Jíšová
5. D - třídní učitelka
ijisova@zs-spicak.cz

Třídní učitelé 2. stupně

Ing. Jan Sládek
6. A - třídní učitel
jsladek@zs-spicak.cz
Bc. Petr Novák
6. B - třídní učitel
pnovak@zs-spicak.cz
Mgr. Pavlína Svobodová
6. C - třídní učitelka
psvobodova@zs-spicak.cz
Mgr. Ilona Svobodová
7. A - třídní učitelka
isvobodova@zs-spicak.cz
Ing. Eva Bečvářová
7. B - třídní učitelka
ebecvarova@zs-spicak.cz
Mgr. Vojtěch Legner
7. C - třídní učitel
vlegner@zs-spicak.cz
Ing. Aleš Flusek
7. D - třídní učitel
aflusek@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Hrabánková
8. A - třídní učitelka
ahrabankova@zs-spicak.cz
Mgr. Iveta Truhlářová
8. B - třídní učitelka
itruhlarova@zs-spicak.cz
Mgr. Věra Píchová
8. C - třídní učitelka
vpichova@zs-spicak.cz
Mgr. Alena Zelinková
8. D - třídní učitelka
azelinkova@zs-spicak.cz
Bc. Jan Havlásek
9. A - třídní učitel
jhavlasek@zs-spicak.cz
Mgr. Dana Bílá
9. B - třídní učitelka
dbila@zs-spicak.cz
Ing. Jana Szelcsányiová
9. C - třídní učitelka
jszelcsanyiova@zs-spicak.cz

Učitelé bez třídnictví

Bc. Soma Ahmadi
1. st.
sahmadi@zs-spicak.cz
Mgr. Lucie Pokorná
1. st.
lpokorna@zs-spicak.cz
Jakub Hrdina
1., 2. st.
jhrdina@zs-spicak.cz
Bc. Linda Šenová
1., 2. st.
lsenova@zs-spicak.cz
Pavel Kožáni
1., 2. st., Aj, Hv,
pkozani@zs-spicak.cz
Ing. et. Bc. Anna Jelínková
1.st., 2.st.
ajelinkova@zs-spicak.cz
Ing. Zdeněk Schmied
2. st.
zschmied@zs-spicak.cz
Mgr. Gabriela Fišarová
2. st.
gfisarova@zs-spicak.cz
Eva Kysilková
2. st.
ekysilkova@zs-spicak.cz
Mgr. Veronika Svobodová
2. st.
vsvobodova@zs-spicak.cz
Mgr. Lenka Kunzová
2. st.
lkunzova@zs-spicak.cz
Katrin Hetfleiš
2. st.
khetfleis@zs-spicak.cz
Ing. Jan Nožička
2. st.
jnozicka@zs-spicak.cz
Mgr. Eva Hellerová
Speciální pedagog
ehellerova@zs-spicak.cz

Vychovatelky ŠD, ŠK

Pavlína Víchová
vedoucí vychovatelka
pvichova@zs-spicak.cz
Tereza Barvířová
vychovatelka
tbarvirova@zs-spicak.cz
Lenka Limberková
vychovatelka
llimberkova@zs-spicak.cz
Hana Ludvíková
vychovatelka
hludvikova@zs-spicak.cz
Lucie Vlastová
vychovatelka
lvlastova@zs-spicak.cz
Radka Vrabcová
vychovatelka
rvrabcova@zs-spicak.cz
Gabriela Ilovská
vychovatelka
gilovska@zs-spicak.cz
Helena Kácovská
vychovatelka
hkacovska@zs-spicak.cz

Asistentky pedagoga

Zuzana Hasenkopfová
1. st.
zhasenkopfova@zs-spicak.cz
Andrea Čeňková
1. st.
acenkova@zs-spicak.cz
Radka Jánská
1. st.
rjanska@zs-spicak.cz
Bc. Aneta Šmídková
1. st.
asmidkova@zs-spicak.cz
Bc. et Bc. Marie Nováková
1. st.
mnovakova@zs-spicak.cz
Iva Pásková
1. st.
ipaskova@zs-spicak.cz
Zuzana Šoltová
1. st.
zsoltova@zs-spicak.cz
Lenka Havlíčková
1. st.
lhavlickova@zs-spicak.cz
Jana Karbulová
1. st.
jkarbulova@zs-spicak.cz
Markéta Korousová
1. st.
mkorousova@zs-spicak.cz
Denisa Trnavská
1. st.
dtrnavska@zs-spicak.cz
Khongorzul Sládková
1. st.
ksladkova@zs-spicak.cz
Petra Přibylová
1. st.
ppribylova@zs-spicak.cz
Monika Maazová
1.st.
mmaazova@zs-spicak.cz
Andrea Vorlíková
2. st.
avorlikova@zs-spicak.cz
Andrea Hrabětová
2. st.
ahrabetova@zs-spicak.cz
Purevsuren Jamiyan
2. st.
pjamiyan@zs-spicak.cz
Vladimíra Kolková
AP ŠD
vkolkova@zs-spicak.cz

Správní zaměstnanci

Ing. Milena Nováková
ekonomka
minovakova@zs-spicak.cz
Ilona Duvnjaková
mzdová účetní
iduvnjakova@zs-spicak.cz
Olga Urbancová
sekretářka
ourbancova@zs-spicak.cz
Milan Polák
správce hřiště
Margita Fléglová
školnice
Hana Poláková
vrátnice
hpolakova@zs-spicak.cz