Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Špičák

Nahrazuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Špičák I.
Je založen za účelem sdružovat rodiče a přátele dětí a školy pro podporu žáků.
Pomoc základní škole při plnění jejího poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a rodiči, při přípravách a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory základní škole a jejím žákům.