Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

SRPDŠ

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Špičák

Nahrazuje Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Špičák I.
Je založen za účelem sdružovat rodiče a přátele dětí a školy pro podporu žáků.
Pomoc základní škole při plnění jejího poslání, při komunikaci se státní správou, samosprávou a rodiči, při přípravách a organizování školních akcí, získávání a poskytování finanční podpory základní škole a jejím žákům.

Následující události

18.1.
Škola
Výuka pouze pro přípravky, 1. a 2. ročník, ŠD v omezeném provozu, nadále pokračují individuální konzultace a podpůrná opatření
18.1.
Škola
Distanční výuka
18.1.
Škola
Pracovní schůzka, učitelé 1.st.