Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

O škole

Základní škola Česká Lípa 28. října 2733 poskytuje základní vzdělání podle vlastního školního vzdělávacího programu: "Všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý". Tento program usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli žáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Škola je zaměřena především na výuku základů informatiky a počítačové gramotnosti.

Přípravný ročník: Škola již dvacátým třetím rokem otevírá přípravný ročník, pro děti ze znevýhodněného prostředí, sloužící k základní průpravě na školní docházku. Děti zvládají základní pracovní a hygienické návyky, spolupráci v kolektivu a opakují si základní znalosti potřebné pro vstup do školy. Přechod do první třídy je pak pro ně mnohem snazší. Ve školním roce 2019/20 otevíráme 3 třídy.

Následující události

30.11.
Škola
Výuka ve škole pro celý 1. stupeň a celý 9. ročník, dále pro třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B ostatní třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce konzultace a podpůrná opatření ŠD v běžném provozu
30.11.
Škola
Methodik und Didaktik digitalen Unterrichtens an Grundschulen
30.11.
Škola
Porada ředitelů škol - webinář, spolupráce škol s Agenturou pro sociální začleňování
30.11.
Škola
Provozní porada s pedagogy 2. st.