Bakaláři Suplování Office 365 Moodle Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh Trello

Družina a školní klub

Školní družina a školní klub byly zřízeny rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje v souladu s § 148 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“
Školní družina a školní klub plní výchovně vzdělávací funkce před a po vyučování, posiluje v dětech kladné povahové vlastnosti, dbá na dodržování základních hygienických návyků, ochrany životního prostředí. Je zaměřena na aktivní a rekreační využití volného času. Souběžně s činnostmi organizují vychovatelky akce většího rozsahu, např. víkendové výlety, vánoční besídky, návštěvy kina a divadla.
ŠD a ŠK se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/ 2005 Sb., „o zájmovém vzdělání“ a Vnitřním řádem.
 
Kontakty:
telefon: 487 714 823, 724 368 811
Email: druzina@zs-spicak.cz
 
Vedoucí vychovatelka: Pavlína Víchová  - pvichova@zs-spicak.cz
Na naší škole je zřízeno 8 oddělení ŠD, které navštěvuje 215 dětí z 1. stupně:
 • oddělení – Pavla Broulíková
 • oddělení – Pavlína Víchová
 • oddělení – Helena Kácovská
 • oddělení - Hana Ludvíková
 • oddělení – Radka Vrabcová
 • oddělení (ŠK) – Lenka Limberková
 • oddělení – Tereza Barvířová
 • oddělení – Marcela Hysková
Školní klub byl zřízen především pro děti z 2. st. naší školy. Klub navštěvuje 30 dětí, jeho vychovatelkou je Lenka Limberková.
 
Organizace činnosti ŠD a ŠK:
 • ranní činnost – 6.00 – 7.40
 • odpolední činnost – 11.40 – 17.00
Úplata za družinu a klub:
 • Výše úplaty ve ŠD a ŠK  je stanovena na 300,- Kč měsíčně na jedno dítě.
 • Výše úplaty při příležitostné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti za kalendářní měsíc činí 100 Kč.
 • Hradí se trvalým příkazem (hotově výjimečně po osobní dohodě), vždy do 15. dne v měsíci. Dle vyhlášky o zájmové činnosti může ředitel školy rozhodnout ve správním řízení o prominutí úplaty.
 • Trvalý příkaz 9/ 2019 – 6/ 2020
Číslo účtu 17132421
Kód banky 0100
Variabilní symbol – evidenční číslo dítěte (dostanou rodiče od třídní učitelky)
Zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte – NUTNÉ
Splatnost částky 300 Kč do 15. dne stávajícího měsíce – NUTNÉ
 

 

 

Následující události

9.4.
Škola
Zelený čtvrtek
10.4.
Škola
Velký pátek
11.4.
Škola
Bílá sobota
12.4.
Škola
Boží hod velikonoční
13.4.
Škola
Pondělí velikonoční