Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka

Prevence rizikového chování

Motto:
Smysl má taková prevence, do které se zapojí všichni a která povede ke zdravému životnímu stylu, posilování kvalitních mezilidských vztahů, rozvoji a podpoře sociálních kompetencí a tím k vytváření zdravé společnosti.
Metodik prevence, poradenský pracovník školy:
 • Mgr. Monika Srubková – msrubkova@zs-spicak.cz
 • schrankaduvery@zs-spicak.cz
Hlavní úkoly metodika prevence:
 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy, průběžné informování vedení školy
 • koordinace a podílení se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování
 • poskytování informací a metod. pomoci vyučujícím, zejména tříd. učitelům a vyučujícím ostatních předmětů v oblasti prevence rizikového chování, koordinace začlenění témat prevence a preventivních technik do výuky
 • úzká spolupráce s výchovným poradcem, poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • účast na pravidelných seminářích organizovaných pro ŠMP nebo jiných vzdělávacích akcích
 • spolupráce s okres. metodikem prevence a PPP, dalšími odborníky, vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy v oblasti prevence, institucí a organizací týkajících se prevence
 • doplňování knihovny ŠMP a VP vhodnou literaturou
 • spolupráce s vedoucími předmětových komisí při podpoře vytváření mimoškolních aktivit pro žáky a začleňování preventivních technik do výuky vhodných předmětů
 • průběžné mapování situace ve škole z hlediska rizikového chování
 
Odkazy:


Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa (PPP)
Středisko výchovné péče Česká Lípa (SVP)
Poradna pro úspěšné učení a zdraví