Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Základní informace

Základní škola Česká Lípa 28. října 2733 poskytuje základní vzdělání podle vlastního školního vzdělávacího programu: "Všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý". Tento program usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli žáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. 

Přípravný ročník: Škola již tradičně otevírá přípravný ročník, pro děti ze znevýhodněného prostředí, sloužící k základní průpravě na školní docházku. Děti zvládají základní pracovní a hygienické návyky, spolupráci v kolektivu a opakují si základní znalosti potřebné pro vstup do školy. Přechod do první třídy je pak pro ně mnohem snazší. 

Počty na začátku školního roku: 

Počet tříd: 34 + 3 Počet žáků: 810
Počet oddělení ŠD a ŠK: 7 + 1 Počet žáků ve ŠD a ŠK: 217 a 30
Počet ped. pracovníků: 73 Počet prov. pracovníků: 15

Údaje k 8. 9. 2020

Následující události

18.1.
Škola
Výuka pouze pro přípravky, 1. a 2. ročník, ŠD v omezeném provozu, nadále pokračují individuální konzultace a podpůrná opatření
18.1.
Škola
Distanční výuka
18.1.
Škola
Pracovní schůzka, učitelé 1.st.