Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny

Základní informace

Základní škola Česká Lípa 28. října 2733 poskytuje základní vzdělání podle vlastního školního vzdělávacího programu: "Všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý". Tento program usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli žáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. 

Přípravný ročník: Škola již tradičně otevírá přípravný ročník, pro děti ze znevýhodněného prostředí, sloužící k základní průpravě na školní docházku. Děti zvládají základní pracovní a hygienické návyky, spolupráci v kolektivu a opakují si základní znalosti potřebné pro vstup do školy. Přechod do první třídy je pak pro ně mnohem snazší. 

Počty na začátku školního roku: 

 Počet tříd: 34 + 3

 Počet žáků: 826

 Počet oddělení ŠD a ŠK: 7 + 1

 Počet žáků ve ŠD a ŠK: 245         

 Počet ped. pracovníků: 78

 Počet prov. pracovníků: 14

 

Údaje k 1. 10. 2021