Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
27. 11. 2020

Výuka na 1. stupni se obnovuje pro všechny ročníky, včetně dětí z přípravek, formou povinné docházky do školy. Školní družina je v provozu v běžném režimu (bez kroužků). Výuka na 2. stupni je povinná pro 9. ročník a v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 pro žáky 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B. Vyučuje se podle aktuálního rozvrhu jmenovaných tříd. Třídy, které nejsou přítomny ve škole, pokračují v distanční výuce dle pokynů vyučujících.

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

27. 11. 2020

Tak se to povedlo! Co? Udělat radost, potěšit, poděkovat. Komu? Všem lékařům, lékařkám, sestřičkám a ostatnímu personálu v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě. Proč? Za to, co dělají!

 • Jana Němcová

Mgr. Jana Němcová

21. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vzhledem ke stále trvajícímu mimořádnému stavu a z něj plynoucích omezení aktivit školy se nekonají plánované třídní schůzky - v úterý 24. 11. , ani Rozsvěcení vánočního stromu (vánoční jarmark) – v pátek 11. 12. O dalších případných změnách vás budeme včas informovat.

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

16. 11. 2020

Od středy 18. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro děti z přípravných tříd, žáky 1. a 2. ročníků. Žáci se učí podle aktuálních rozvrhů (eŽK, web školy). Provoz školní družiny je omezen na dobu od 6.30 - 16.00 hodin, úplaty za říjen a listopad budou vráceny poměrnou částkou. Obědy mají děti z přípravek a žáci 1. a 2. tříd automaticky přihlášené.  

 • Iveta Kurdzielová

Mgr. Iveta Kurdzielová

12. 11. 2020

Ač by to nikdo z vás nečekal, i my se učíme online. Jsme přeci jenom ještě malé děti, ale můžeme Vám klidně ukázat, jak to krásně zvládáme.

 • Aneta Šmídková

Bc. Aneta Šmídková

6. 11. 2020

V pátek 6. listopadu 2020 dopoledne zavítala na naši školu starostka České Lípy paní Jitka Volfová. Přijela se podívat, jak pracovníci naší školy pečují o děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. 

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

3. 11. 2020

Od 5. listopadu se na II. stupni vyučuje online pouze přes aplikaci MS TEAMS!

 • Jan Havlásek

Bc. Jan Havlásek

1. 11. 2020

Podzim máme rádi jako roční období oplývající neuvěřitelnou barevností a pestrostí měnícího se listí, a protože ve školním areálu máme listnatých stromů velké množství, tak i zde se můžeme kochat touto nevšední krásou.

 • Aleš Flusek

Ing. Aleš Flusek

27. 10. 2020

V úterý 27. října 2020 dopoledne se na svém jednání sešla Školská rada. Projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2019/2020. Vyslechla aktuální informace ředitele školy o provozu školy během distanční výuky, zajišťování péče o děti rodičů z IZS a další informace. Výroční zpráva a zápis z jednání ŠR jsou k dispozici na webu školy.

 • Libor Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA