Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh
20. 7. 2020

Tak jako každý rok se během prvního prázdninového měsíce července se rozjel cyklus oprav a údržby budovy školy i celého areálu. Malovaly se třídy pro budoucí druháky a šesťáky.

Mgr. Pavlína Misíková

29. 6. 2020

V pátek 26. června jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Slavnostní předávávání vysvědčení proběhlo zcela netradičně ve školním divadélku. V tomto roce se neuskutečnil ples, tak šerpování, dárky a rozloučení s devíti roky učení bylo připraveno jinak. Děti si připravily prezentace k nástupu, prezentace k šerpování i vysvědčení, vybraly doprovodnou hudbu a velmi slavnostně se oblékly.

Mgr. Alena Zelinková

28. 6. 2020

“Tak už jdeme do finále a poslední loučení...”  Pro žáky z 5. C nastalo takové menší loučení s 1. stupněm a zároveň těšení se na stupeň druhý 

Mgr. Petra Horová

26. 6. 2020

V pátek 26. června 2020 byl předáním vysvědčení zakončen školní rok 2019 - 2020. Svým průběhem patřil spíše mezi ty mimořádné, netradiční, nečekané a v mnoha ohledech velmi náročné.

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

25. 6. 2020

Jak si užít závěř školního roku? Rozhlédnout se z ptačí perspektivy po Liberci a okolí. Výhled jsme si vychutnali na terase v 17. patře budovy krajského úřadu. A hlavně nás čekala free jump aréna a hodina plná pohybu. Pohodová jízda vlakem byla bonusem navíc. 

Mgr. Zdeňka Selingerová

25. 6. 2020

V pátek 19. června odpoledne se pro veřejnost konala prohlídka areálu školy a školní zahrady. Požadavek na návštěvu vyplynul z velkého ohlasu na sociálních sítích, který vyvolala předchozí série článků zveřejněných na webu školy.

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

24. 6. 2020

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. 6. Děti z přípravného ročníku i žáci školy se sejdou v 8.00 hodin ve svých třídách. Spolu se svými třídními učiteli provedou během první vyučovací hodiny zhodnocení společné práce a bude jim předáno vysvědčení.

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

23. 6. 2020

V pondělí 22. 6. 2020 odpoledne se konala závěrečná pedagogická rada v tomto školním roce. Pedagogičtí pracovníci projednali výsledky práce žáků za druhé pololetí, včetně období online výuky, práce školních skupin na 1. stupni a konzultací na 2. stupni školy.

Mgr. Iveta Kurdzielová

23. 6. 2020

Předposlední týden v květnu jsme se sešli ve škole…. Do odpolední skupiny 1.C, chodilo celkem 7 dětí. Moc jsme si to užívali – byli jsme taková rodinka!

Radka Vrabcová