Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
18. 10. 2021

V pátek 15. 10. vyměnili všichni deváťáci školní lavice za autobus, který je dovezl do Liberce na veletrh EDUCA. Během dopoledne si mohli projít stánky více než 50 středních škol a učilišť, nejen z Libereckého kraje, a seznámit se s obory, které otevírají pro příští školní rok. 

 • Věra Píchová

Mgr. Věra Píchová

18. 10. 2021

Vážení rodiče , vzhledem k novému zákonu o odpadech ukončujeme ke dni 27. 10. 2021 sběr školního papíru.  

 • Iveta Honzejková

Mgr. Iveta Honzejková

12. 10. 2021

Žáci 9. ročníku mají před sebou první životní výzvu: zvolit si obor a školu, na které budou pokračovat ve studiu po prázdninách. Inspiraci čerpali na Střední zdravotnické a střední odborné škole 28. října v České Lípě.

 • Jana Szelcsányiová

Ing. Jana Szelcsányiová

8. 10. 2021

Došlo k aktualizaci certifikátů pro přístup do mobilní aplikace Bakaláři Online. Následkem toho se u některých mobilů projevil problém s přihlášením do aplikace.

 • Jan Havlásek

Bc. Jan Havlásek

8. 10. 2021

Že děti z přípravného ročníku neumějí číst? Neumějí, ale čtenářská gramotnost se nezískává až nástupem do školy, ta se postupně získává a rozvíjí u dítěte již od narození…rozvojem řeči, sluchu, zraku…tím, že si rodiče s děťátkem povídají, zpívají mu, čtou, ukazují obrázky… 

 • Jana Němcová

Mgr. Jana Němcová

8. 10. 2021

„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá …“ jak se zpívá ve známé písničce od Jiřího Suchého. Rádi je máme, ale co o nich vlastně víme? Děti z přípravných ročníků si na toto téma povídaly, zpívaly, cvičily a napodobovaly zvířátka, kreslily je. 

 • Jana Němcová

Mgr. Jana Němcová

8. 10. 2021

Co se asi dětem honilo hlavou 1. září? …Nikoho neznám! Jak to vypadá uvnitř školy? S kým budu sedět v lavici? Unesu tašku? Poznám nové kamarády? Zvládnu to tu bez maminky?

 • Jana Němcová

Mgr. Jana Němcová

6. 10. 2021

Dne 4. října se poprvé sešel kroužek mladých kuchařek a kuchařů v naší kuchyňce. Po úvodním seznámení  se s kuchyní a správným zacházením s prostředky, ale také hlavně s bezpečností na pracovišti, se s chutí pustili do vaření a jako první si vyzkoušeli palačinky s nugetou a marmeládou.

 • Zdeněk Schmied

Ing. Zdeněk Schmied

4. 10. 2021

Ježci jsou užiteční savci, kteří se v našem areálu školy také vyskytují. Občas je nalezneme před zimou zalezlé v kupách shrabaného listí, a tak jsme se rozhodli, že jim vybudujeme zimní úkryty ježkovníky Díla se ujala p. učitelka Gabriela Fišarová, která s p. Fišarem a deváťáky v hodinách praktických činností vyrobila tyto zimní příbytky.

 • Aleš Flusek

Ing. Aleš Flusek