Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
14. 1. 2021

Tak nám napadl sníh a zima je konečně taková, jak má být. Sněhová nadílka přinesla radost pastelákům a dětem 1. i 2. tříd, které si mezi hodinami učení občas venku zaskotačí a staví sněhuláky. Bělostný sníh zahalil stromy a vše vypadá rázem jako v…

13. 1. 2021

Letošní sněhová nadílka si dala na čas, ale už je konečně tady. To jsme museli hned využít. Došlo tak na stavění ze sněhu, koulovačku a na svět se zase vytáhly i zapomenuté lopaty na bobování. 

11. 1. 2021

Ve školní družině se snažíme v nejvyšší možné míře dodržovat všechna hygienická a další opatření, která jsou nám v současné době nařízena. Děti si velmi dobře zvykly na nošení roušek. Ale nejlépe je nám stejně venku!

6. 1. 2021

Každý rok se naši žáci i zaměstnanci zapojují do Tříkrálové sbírky pořádané Farní charitou Česká Lípa. Letošní mimořádné okolnosti nepřejí tradičnímu chození koledníků po škole a v ulicích města. Sbírka bude pouze online formou. Předem vám…

30. 12. 2020

Na základě usnesení vlády ČR č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání, stanovuji pro školu následující provozní opatření:

21. 12. 2020

za celý tým pedagogických i nepedagogických pracovníků naší školy i za sebe Vám přeji klidné Vánoce. Hodně radostných chvil s bližními, spokojenost, lásku  i splněná přání. Děkuji vám za práci v uplynulém období. Do nového roku…

20. 12. 2020

Stejně jako všechny děti se i děti z přípravných tříd těší na Vánoce. Celé to dlouhé čekání si ve škole zpříjemnily různým předvánočním tvořením dárečků pro rodiče, výrobou přáníček pro seniory, návštěvou vánočně vyzdobeného města, návštěvou…

20. 12. 2020

V předvánočním týdnu jsme se my, prvňáci ze Špičáku, vydali na vrcholek Holého vrchu, kde jsme uviděli opravdová andělská křídla. I když jsme někdy neposední, umíme být také hodní a dočista jako andílci. 

20. 12. 2020

Třídy 4. C a 4. D se ve čtvrtek 17. 12. vydaly na vycházku vánoční Českou Lípou. Zastavili jsme se na náměstí T. G. Masaryka. Zde se děti dozvěděly o architektuře a historii náměstí. Nechyběl ani pohled na vánoční stromeček a betlém. 

18. 12. 2020

byla součástí družinových odpoledních dílniček. Děti je vyrobily různými technikami, aby tak potěšily seniory a nemocné v Domově důchodců v Dolní Libchavě a ve Sloupu v Čechách, Alzheimera centru a Léčebně dlouhodobě nemocných v České Lípě

Následující události

18.1.
Škola
Výuka pouze pro přípravky, 1. a 2. ročník, ŠD v omezeném provozu, nadále pokračují individuální konzultace a podpůrná opatření
18.1.
Škola
Distanční výuka
18.1.
Škola
Pracovní schůzka, učitelé 1.st.