Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák

Tělocvičny

Školní tělocvičny
Ve škole jsou 4 tělocvičny, dvě „malé“ o rozměrech 18×17 m a dvě „velké“ o rozměrech 24×17 m, s dřevěnou parketovou podlahou na roštu. Jsou vybaveny běžným tělocvičným nářadím – koši na basketbal, žebřinami, gymnastickými kruhy, sloupy na síť pro míčové hry. Z nářaďovny si lze půjčit žíněnky a švédskou bednu a gymnastický koberec. V „malých“ tělocvičnách je instalováno ozvučení.