Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--

Tělocvičny

Školní tělocvičny
Ve škole jsou 4 tělocvičny, dvě „malé“ o rozměrech 18×17 m a dvě „velké“ o rozměrech 24×17 m, s dřevěnou parketovou podlahou na roštu. Jsou vybaveny běžným tělocvičným nářadím – koši na basketbal, žebřinami, gymnastickými kruhy, sloupy na síť pro míčové hry. Z nářaďovny si lze půjčit žíněnky a švédskou bednu a gymnastický koberec. V „malých“ tělocvičnách je instalováno ozvučení.
 

Následující události

4.12.
Škola
Druhá adventní neděle
5.12.
Škola
Schůzka ŽP
5.12.
Škola
ŠD – Mikulášská nadílka, 1. ročník a Pastelky divadélko
5.12.
Škola
Mikulášský turnaj ve vybíjené 6. a 7. roč.
6.12.
Škola
Adventní Drážďany a Striezelmarkt