Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
30.11
2020

Výuka ve škole pro celý 1. stupeň a celý 9. ročník, dále pro třídy 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B ostatní třídy 2. stupně pokračují v distanční výuce konzultace a podpůrná opatření ŠD v běžném provozu

30.11
2020

Methodik und Didaktik digitalen Unterrichtens an Grundschulen

30.11
2020

Porada ředitelů škol - webinář, spolupráce škol s Agenturou pro sociální začleňování

30.11
2020

Provozní porada s pedagogy 2. st.