Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Grant Nadace Ivana Dejmala – Pítka a koupátka

Grant Nadace Ivana Dejmala – Pítka a koupátka

  • Aleš Flusek

Ing. Aleš Flusek

14. 9. 2021

Na jaře tohoto roku jsme informovali o získání finančních prostředků z grantu Nadace Ivana Dejmala na činnosti v naší školní lesní učebně. V květnu jsme zde pokusně vysadili podhoubí bedel a vatovce. 


Do prázdnin jsme stačili vybudovat další pítka a koupátko pro zpěvné ptactvo a živočichy, kterými se to v našem areálu jenom hemží.

Nakonec jsme místo jedné vodní plochy vytvořili dvě, neboť se nám podařilo sehnat levnější nádoby, které se staly základem pítek a koupátek. Jednu jsme ze tří čtvrtin vysypali vypraným štěrkem, a tak vytvořili mělčinu, kterou ptactvo v létě hojně navštěvovalo. Druhou nádobu jsme celou vyplnili vodou, a tak vznikla malá „tůňka“ na školní lesní zahradě. S těmito novými vodními prvky máme v našem lesíku již tři místa, kde se mohou naši pernatí a chlupatí přátelé v parných letních dnech osvěžit.