Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

1. 5. 2021

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29. dubna 2021 o omezení provozu škol, stanovuji pro školu s účinností od 3. května 2021 následující provozní opatření:


Výuka na 1. stupni školy a v přípravném ročníku bude probíhat formou osobní přítomnosti žáků ve škole rotačním způsobem dle aktualizovaného rozvrhu výuky. Škole je uložena povinnost testovat žáky (neinvazivními antigenními testy) 1x týdně.

Výuka na 2. stupni školy bude probíhat formou osobní přítomnosti žáků ve škole rotačním způsobem dle aktualizovaného rozvrhu výuky. Škole je uložena povinnost testovat žáky (neinvazivními antigenními testy) 2x týdně.

Individuální intervence a konzultace pro žáky s podpůrnými opatřeními probíhají i nadále dle domluvy na 1. a 2. stupni školy.

Všichni mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina bude v provozu od pondělí do pátku od 6.00 do 16.30 hodin pouze pro přípravný, 1. - 3. ročník.

Žáci rodičů IZS, kteří mají distanční výuku, mohou být v samostatném oddělení „školní IZS“. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte vedoucí vychovatelku Pavlínu Víchovou pvichova@zs-spicak.cz , telefon: 731 008 486.

Žáci školy, kteří se účastní prezenční výuky ve škole, mají obědy ve školní jídelně automaticky přihlášeny. Odhlášky jsou možné předchozí den do 13.00 hodin. Bližší informace najdete na webu školní jídelny.

Třetí osoby (rodiče a další) vstupují do školy pouze v odůvodněných případech.

Informace k testování žáků a k povinným ochranným prostředkům.pdf