Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Na Špičáku se soutěžilo v olympijském duchu

Na Špičáku se soutěžilo v olympijském duchu

  • Jakub  Hrdina

Jakub Hrdina

29. 6. 2022

Ve dnech 27. 6. a 28. 6. se celý II. stupeň účastnil Špičákovských sportovních her. Taková malá českolipská Olympiáda, pořádaná na půdě naší školy. 


Soutěž byla rozdělena po ročnících a dále pak na kategorie dívek a chlapců. První závodní den byl vyčleněn pro kategorii 6. a 7. ročníku, druhý pak připadl 8. a 9. ročníkům. 

Akce byla zahájena v 8.00 hod. slavnostním nástupem, vyvěšením vlajky školy a zapálením „olympijského ohně“, po té následoval slib sportovců a rozhodčích.  

Úvodní slovo směrem ke sportovcům pronesl ředitel školy Libor Šmejda, který následně předal pomyslný štafetový kolík přítomnému místostarostovi města Česká Lípa panu Jaroslavu Turnhöferovi. I ten popřál všem sportovcům mnoho úspěchů. A tím byly Špičákovské sportovní hry slavnostně zahájeny. 

Na programu byly atletické disciplíny: 

 kategorie 6. a 7. ročníků: 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh na 600 m, běh na 1000 m, skok vysoký, štafeta na 4x60m 

kategorie 8. a 9. ročníků: 60 m, vrh koulí, skok daleký, běh na 800m, běh na 1500m, skok vysoký, štafeta na 4x60 m 

Oba dny se nesly ve znamení přátelství, olympijské myšlenky, fair play, zdravého soupeření a nechyběla ani skvělá divácká kulisa, kterou mnohdy tvořili sami sportovci. Všechny tyto věci jsou přesně to, co nás na sportu baví a co nám „královna sportu“ (pozn. red. atletika) přináší.  

Celá akce byla doprovázena hudbou a moderátorem panem Kožánim, který přispěl k vytvoření pravé sportovní atmosféry.  

Na závěr každého dne proběhlo slavnostní vyhlášení, předání cen jednotlivým závodníkům. Speciální cenou byl putovní pohár, který obdržela vítězná třída daného ročníku. 

Tyto poslední dny školního roku nebyly jen o osobních výkonech, pódiových umístěních, ale také o myšlence vytvořit nová přátelství a vytvořit vztah dětí ke sportu.  

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ať už v roli sportovců, rozhodčích, pedagogů, dobrovolníků či přátel sportu. Sportu zdar a za rok na shledanou.