Bakaláři Suplování Office 365 Moodle Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh Trello
Péče o děti a mládež za nouzového stavu

Péče o děti a mládež za nouzového stavu

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

6. 4. 2020

Naše základní škola byla rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje zařazena mezi školy pověřené vykonáváním péče o děti a mládež za nouzového stavu. Tuto službu poskytujeme od 18. 3. 2020.


Tato péče je určena pro děti ve věku od 3 do 10 let, rodičů pracujících ve složkách IZS - v bezpečnostních sborech, v obecní policii, jako poskytovatelé zdravotních služeb, v orgánech ochrany veřejného zdraví, ozbrojených silách a v sociálních službách.

V případě, že máte zájem o tuto službu, kontaktujte svého zaměstnavatele, který vám to zařídí.

Poskytovaná péče spočívá ve výchovně-vzdělávací činnosti, dohledu nad dětmi a zajištění stravování. Péče je poskytována v první etapě v pracovní dny v čase od 6 do 18 hodin. V případě potřeby bude její rozsah rozšířen. Péče, včetně stravování, je bezúplatná, hrazena bude s prostředků krizového řízení.

Děti se schází v hernách školní družiny (pavilon III.), kde se jim věnují paní vychovatelky.

Informace pro rodiče: děti si musí nosit přezůvky, doporučujeme jim pořídit obličejovou roušku k zamezení šíření virové nákazy.

Koordinací této služby je pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny Pavlína Víchová. Kontakty: pvichova@zs-spicak.cz  724 368 811.