Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
První dny nového školního roku

První dny nového školního roku

  • Monika  Srubková

Mgr. Monika Srubková

4. 9. 2022

…byly na naší škole plné úsměvů a dobré nálady. Na školní zahradě přivítaly paní učitelky, vychovatelky a asistentky prvňáčky.


K uvítání dětí, rodičů i prarodičů se přidal ředitel školy a paní starostka. Všichni pak ve třídách společně strávili první vyučovací hodinu. Odpoledne do stejných lavic zasedli rodiče na první třídní schůzce.

Starší žáky očekávaly paní třídní učitelky ve třídách.

Vedení školy přeje všem úspěšný školní rok!