Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem Facebook ZŠ Špičák
Škola v červenci

Škola v červenci

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

4. 8. 2022

Tak jako každé léto i letošní prázdninové měsíce patřily pravidelným opravám a údržbě školy a celého areálu. Tradičně se malovaly třídy pro budoucí druháky a šesťáky, vymalován byl i prostor školního divadélka.


V celé budově začalo letní mytí oken, vstupních dveří a podlah ve všech tělocvičnách. Proběhlo sekání trávy a ořez keřů. Začaly práce na rekonstrukci záchodů v levém křídle druhého pavilonu. Na hřišti s umělou trávou byl dosypán granulát a doplněn písek, podobně byl vyčištěn a doplněn písek i na víceúčelovém (oploceném) hřišti. Proběhla také pravidelné čištění koberců ze tříd a heren školní družiny. Ve dvou kabinetech byla provedena rekonstrukce podlah a elektroinstalace, spojená s výměnou starého nábytku. Opravy budou probíhat i v měsíci srpnu.