Bakaláři Suplování Office 365 Moodle Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh Trello
Staráme se o děti za nouzového stavu - jdeme do finále

Staráme se o děti za nouzového stavu - jdeme do finále

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

15. 5. 2020

Naše základní škola se během vyhlášeného nouzového stavu starala o děti jejichž rodiče pracují v integrovaném záchranném systému (IZS). K dnešnímu dni tako mimořádná aktivita končí.


O děti se staraly zejména vychovatelky ze školní družiny a také učitelky z přípravného ročníku i asistentky pedagoga. Po celou dobu mimořádného stavu pro ně organizovaly pestré zájmové činnosti a sportovní aktivity.

Co vše děti dělaly? Hrály různé hry, sportovaly v hernách družiny i na školním hřišti, také jezdily na koloběžkách. Malovaly obrázky vodovkami i pastelkami, vystřihovaly papíry a lepily koláže, vyráběly keramiku ve školní keramické dílně. Cvičily a soutěžily v obratnosti, hrály si na písku, relaxovaly v zahradě i po sportu. Snídaly, svačily a obědvaly a dělaly domácí úkoly. Pro své aktivity využívaly prostory školní družiny, tělocvičnu, venkovní sportovní areál i školní zahradu. O jejich stravování se staraly kuchařky ze samostatné školní jídelny.

Poděkování - děkujeme všem za výborně odvedenou práci, nasazení a chuť poprat se s mimořádnou situací. Rodičům dětí za důvěru, se kterou nám je svěřovali. Pracovnicím městského úřadu za koordinaci a dodávky potřebného materiálu. Dobrovolným hasičům z České Lípy za pomoc při přípravě a pravidelnou desinfekci prostor. Markétě Červinkové a celému jejímu řetězci za dodávky roušek pro žáky i učitele. Honzovi Stárkovi za dodávky desinfekce.