Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Zápis dětí 2021 – aktuální informace

Zápis dětí 2021 – aktuální informace

  • Iveta  Kurdzielová

Mgr. Iveta Kurdzielová

12. 4. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé době nemohou proběhnout zápisy za přítomnosti předškoláčků tak, jak jsme si do poslední chvíle přáli, a věřte, že je nám to moc líto.


Zápisy budou i letos probíhat pouze administrativně. Povinná školní docházka začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Znovu se musí zapsat i děti, kterým byl ve školním roce 2020/21 povolen odklad školní docházky.

Jak postupovat?

1) Pokud jste již provedli registraci a máte zarezervovaný termín a čas zápisu, tak ho, prosím, ignorujte, termín není platný.

Pokud jste registraci ještě neprovedli, zaregistrujte se prosím do 20. 4. 2021 ZDE.

2) Vyplněnou a podepsanou žádost/i (žádost o přijetí k povinné školní docházce, popř. žádost o udělení odkladu, či přijetí do přípravné třídy) doručte do školy nejpozději do 30. 4. 2021. K ověření údajů je potřeba předložit rodný list dítěte.

Jak je možné doručit?

a) Poštou (28. října 2733, 470 06 Česká Lípa) (Odesláním dopisu udělujete souhlas s tím, že škole poskytujete kopii rodného listu za účelem kontroly osobních údajů uvedených v žádosti/žádostech)..

b) Osobním doručením (po – pá, od 7.00 – 15.30)

c) Zaslat prostřednictvím osobní datové schránky, naše ID DS: 4g82fbe (Odesláním zprávy udělujete souhlas s tím, že škole poskytujete sken rodného listu za účelem kontroly osobních údajů uvedených v žádosti/žádostech).

d) Jako přílohu emailu – naskenované na adresu ikurdzielova@zs-spicak.cz, do předmětu zprávy napište "Zápis 2021“ (Odesláním e-mailu udělujete souhlas s tím, že škole poskytujete sken rodného listu za účelem kontroly osobních údajů uvedených v žádosti/žádostech).

Pokud budete žádat o odklad školní docházky a zároveň už máte i obě povinné přílohy (viz žádost), vše také doručte. V tomto případě se bude vyřizovat pouze žádost o odklad školní docházky (nemusíte už podávat žádost o přijetí).

Pokud byste si chtěli školu se svým předškolákem prohlédnout, popovídat si, můžeme se telefonicky či písemně domluvit na osobní konzultaci (1 rodič + 1 předškolák + 1 pedagogický pracovník).

Další informace a užitečné odkazy najdete v sekci Pro rodiče/Pro budoucí prvňáčky.

Informace k přípravné třídě najdete v sekci Pro rodiče/Přípravný ročník.

Mgr. Iveta Kurdzielová, ZŘŠ pro 1. stupeň, ikurdzielova@zs-spicak.cz, tel. 736 276 044