Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Badatelé ze 3. B

Badatelé ze 3. B

  • Iva  Brožová

Mgr. Iva Brožová

8. 4. 2024

Žáci ze 3. B se v pátek 5. 4. zúčastnili výukového programu „Půda“. První část se odehrála ve třídě.


Žáci zhlédli krátký film o půdě, vytvořili myšlenkovou mapu a seznámili se s druhy půd a rostlinami, které v těchto půdách rostou.

Poté se přesunuli na školní zahradu. Středem jejich zájmu se stal kompost. Žáci nabrali vzorky kompostu a důkladně ho prozkoumali. Zjistili, že v kompostu je poměrně živo. Podle klíče určili názvy drobných živočichů. Škoda, že nebylo více času. Žáky badatelská činnost opravdu chytla.

Budeme mít možnost v pozorování pokračovat. Vytvoříme si ve třídě ve speciální nádobě umělý kompost a budeme sledovat rozklad jednotlivých rostlin.