Bakaláři Suplování Office 365 Moodle Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh Trello
Čtenář roku – učitel 2020

Čtenář roku – učitel 2020

Mgr. Iveta Kurdzielová

6. 3. 2020
V úterý 3. března proběhlo v městské knihovně Vyhlášení čtenáře roku 2020. Tradiční soutěž Čtenář roku vyhlašuje každoročně v rámci celostátní kampaně Březen - měsíc čtenářů Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. 

Městská knihovna v České Lípě se k této soutěži připojuje pravidelně. V letošním roce vyhlasila místní kolo soutěže, na téma Čtenář roku - učitel. Nominováni a oceněni byli pedagogové, kteří nejvíce spolupracují s knihovnou a úspěšně se snaží o podporu čtenářství školních dětí. 
Mezi oceněnými byla i naše paní učitelka Mgr. Iveta Honzejková. V naší škole v této oblasti opravdu vyniká, vede žákovskou knihovnu, pravidelně pořádá pro žáky "Čtení pod lampou", metodicky vede kolegyně v používání metod a technik RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení).
Tímto jí velice děkujeme a gratulujeme k ocenění!