Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
FESTIVAL SVOBODY

FESTIVAL SVOBODY

  • Martina  Hodinková

Bc. Martina Hodinková

16. 11. 2023

Ve škole si v rámci výuky připomínáme všechny významné dny a státní svátky a výjimku netvoří ani 17. listopad. Právě v rámci připomenutí událostí, které se v roce 1989 odehrály se žáci 9. B zapojili do projektu SAMET NA ŠKOLÁCH, jež se žákům a studentům snaží tento den přiblížit.


Náš festival proběhl ve středu 15. 11. odstartoval jej nově vzniklý školní sbor, který i s některými učiteli zazpíval školní hymnu. Následovala prezentace projektů 9. B vytvořených v rámci výuky dějepisu, ale i mimo ni. Nechybělo ani retro občerstvení, stylizovaný fotokoutek, retrohraní (guma, švihadlo, céčka) a výstava předmětů každodenní potřeby, kterou jsme posbírali u učitelského sboru. Mezi účastníky festivalu nebyli jen žáci, ale někteří z rodičů a učitelé, řada z nich tak zavzpomínala na období před rokem 1989.

Na závěr festivalu jsme si pustili jeden díl seriálu VYPRÁVĚJ, konkrétně ten, který zobrazuje listopad 1989.
Interaktivní výstava zapůjčená od SAMETU NA ŠKOLÁCH a retro výstava předmětů bude v divadélku do konce listopadu.
Moc děkuji všem, kteří se festivalu zúčastnili nebo se na něm podíleli.