Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Informace - distanční výuka a vyplácení ošetřovného na dítě

Informace - distanční výuka a vyplácení ošetřovného na dítě

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

14. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
 
podle usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 se od středy 14. října 2020 zakazuje přítomnost žáků ve škole, a proto přecházíme ve všech ročnících na distanční výuku. 
 


Účast žáků na distanční výuce je povinná, zadané úkoly a studijní povinnosti je nutné plnit ve stanovených termínech.
Hlavním komunikačním kanálem bude systém Bakaláři, kde najdete podrobnosti. O detailech výuky budete průběžně informováni třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů.
 
Vyplácení ošetřovného na děti se bude řídit jinými pravidly. Tiskovou zprávu MPSV máte zde. Sledujte aktuální informace na webu www.mpsv.cz