Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

  • Iveta  Kurdzielová

Mgr. Iveta Kurdzielová

16. 11. 2020

Od středy 18. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro děti z přípravných tříd, žáky 1. a 2. ročníků.

Žáci se učí podle aktuálních rozvrhů (eŽK, web školy).

Provoz školní družiny je omezen na dobu od 6.30 - 16.00 hodin, úplaty za říjen a listopad budou vráceny poměrnou částkou.

Obědy mají děti z přípravek a žáci 1. a 2. tříd automaticky přihlášené.

 


Všichni mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, družině.

Další hygienická opatření jsou stejná jako na začátku školního roku (vstup do školy/šatny, dodržování přísných hygienických pravidel, …)

V hodinách HV žáci nebudou zpívat, v hodinách TV se doporučují zdravotní procházky.

Pro ostatní žáky (3., 4., 5. ročníků + 3. JP) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole při dodržení všech hygienických opatření.