Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

30. 12. 2020

Na základě usnesení vlády ČR č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání, stanovuji pro školu následující provozní opatření:


Výuka na 1. stupni se obnovuje pro přípravný, první a druhý ročník formou povinné docházky do školy. Pro třetí, čtvrtý a pátý ročník bude probíhat distanční formy výuky bez osobní přítomnosti ve škole. V pondělí a úterý podle pokynů ZŘŠ, od středy 6. 1. 2021 dle upraveného rozvrhu.

Školní družina je v provozu v omezeném režimu (bez kroužků) v čase 6,30 – 16,00.

Žáci, kteří se účastní výuky ve škole a chodí na obědy, je mají přihlášeny.

Výuka na 2. stupni bude probíhat formou distanční výuky bez osobní přítomnosti ve škole. V pondělí a úterý podle pokynů ZŘŠ, od středy 6. 1. 2021 dle upraveného rozvrhu.

Pro provoz školy platí nadále všechna stanovená hygienická opatření. Všichni mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a v družině. Doporučujeme rodičům, aby dětem dali náhradní roušky a malou desinfekci.

Pokračují individuální intervence pro žáky s podpůrnými opatřeními a konzultace v dohodnutých časech.

Třetí osoby (rodiče a další) vstupují do školy pouze v odůvodněných případech.

 

Pokyny k otevření 4. 1. 2021.pdf