Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

6. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v úterý 11. ledna 2022 proběhne konzultační odpoledne. Pro návštěvu školy je nutné splnit následující podmínky:


a) při vstupu do budovy se musíte prokázat dokončeným očkováním, nebo aktuálně platným negativním PCR testem,

b) po celou dobu pobytu ve škole musíte mít nasazenou ochranu dýchacích cest (roušku),

c) časový rámec je stanoven mezi 15.30 – 17.30 hodin,

d) přesný čas konzultace si předem dohodněte s konkrétním vyučujícím

e) pro sjednávání času využijte oficiální komunikační kanál školy – systém Bakalář.