Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Na výstavě ovoce a zeleniny

Na výstavě ovoce a zeleniny

  • Květoslava  Hradecká

Květoslava Hradecká

13. 9. 2023

První společnou každoroční akcí bývá v přípravných třídách návštěva výstavy ovoce a zeleniny v Libertinu. Prubířským kamenem je cesta ze školy do města.


Už jsme skoro školáci, a tak se také podle toho musíme chovat. Cestou si děti připomněly pravidla správného přecházení a také po chodníku už víme, že musíme chodit vpravo, nestrkat se a nepředbíhat. Sál Libertinu se na 3 dny proměnil v zahrádku, kde rostlo téměř vše, na co si kdo vzpomněl. Zahradník, který výstavou provázel, vyzkoušel děti a paní učitelky ze znalosti ovoce a zeleniny. Za odměnu pak děti zahradníkovi zazpívaly písničku Šel zahradník do zahrady. Při ní jim zahradník ukázal i to, jak se hází z okna křen. Potom také dětem ukázal jak se mele mouka a společně si všichni pojmenovali nářadí, které ke své práci zahradník používá. Na cestu děti dostaly dobrá jablíčka a omalovánku, kterou si pak ve třídě vybarvily.