Bakaláři Suplování Office 365 Moodle Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh Trello
Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

6. 5. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 9. ročníku,

na základě pokynu MŠMT zahajujeme v týdnu od 11. 5. 2020 přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy.


Příprava není povinná a bude probíhat ve skupinách v počtu 15 žáků dvakrát v týdnu (úterý a čtvrtek) v dopoledních hodinách. Své dítě musíte přihlásit třídnímu učiteli nejpozději do 11. 5. 2020. Na první den výuky si žák musí přinést vyplněné a vámi podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy a nebude se smět účastnit přípravy. K dispozici bude také na vrátnici školy.

Pro práci ve škole jste povinni vybavit své dítě kromě  psacích potřeb, přezůvek a stanovených pomůcek, také rouškou na ústa. Minimální počet na den jsou dva kusy. Doporučujeme také přinést si malé balení desinfekce na ruce. S ostatními režimovými opatřeními budou žáci seznámeni při zahájení. Nepřítomnost žáka na přípravě musíte řádně omlouvat.

Školní jídelna je v provozu, své dítě musíte v případě zájmu o obědy přihlásit individuálně.