Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Přípravný týden

Přípravný týden

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

31. 8. 2022

Od čtvrtka 25. do středy 31. srpna 2022 proběhl na naší škole tradiční „přípravný týden“. Po úvodní poradě začaly opravné zkoušky.


Noví pedagogičtí pracovníci absolvovali úvodní vzdělávání zaměřené na ICT – práci ve školní síti, se systémem Bakaláři a v cloudu. Pedagogická rada projednala výsledky opravných zkoušek. V dalších dnech třídní učitelé a učitelky chystali pro žáky učebny na nový školní rok. Proběhla každoroční školení k bezpečnosti práce a požární ochraně. Vyučující žáků – cizinců se setkali na pracovní schůzce a absolvovali seminář zaměřený na práci se žáky při výuce českého jazyka.

Byly dokončeny úklidové práce ve škole i v celém areálu. Snahou všech bylo, aby naše škola byla připravena na nový školní rok a také o trochu krásnější a příjemnější pro všechny, kteří ji navštěvují.