Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--
Škola v srpnu

Škola v srpnu

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

29. 8. 2022

Také ve druhém prázdninovém měsíci pokračovaly práce na opravách a údržbě školy. Bylo dokončeno letní mytí oken a vstupních dveří.


Byly ukončeny práce na rekonstrukci záchodů v levém křídle druhého pavilonu školy, které byly po kolaudaci předány do užívání. Ve dvou kabinetech byl vyměněn nábytek za nový. Po letních bouřkách byly provizorně zajištěny atiky střechy na 1. pavilonu, pročištěn byl střešní svod dešťové vody ve 2. pavilonu.

Prostor školní auly u divadélka byl vymalován, vybaven kobercem a novým nábytkem. Upraveny byly také prostory v malé zasedačce. Všechny prostory školy, včetně tříd a učeben byly následně vyzdobeny a připraveny na zahájení školního roku.