Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--
Projektový den na 2. stupni

Projektový den na 2. stupni

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

27. 9. 2022

Pondělí 26. září 2022 bylo v 6. – 9. ročníku věnováno tradičnímu projektovému dni. Kromě Evropského dne jazyků jsme si připomněli Den české státnosti propojený se svátkem svatého Václava.


Šesťáci se věnovali Dnu české státnosti, Václavovi a dalším významným osobnostem národních dějin. V každé třídě pracovaly čtyři skupiny, sbíraly podklady a vytvářely papírové prezentace. Ty pak žáci předvedli ve školním divadýlku spolužákům z ostatních tříd v ročníku. Poté s nimi vyzdobili nástěnky ve třídách.

Sedmáci a osmáci se věnovali evropským státům podle světových stran. Také zde pracovaly žákovské skupiny podle následujících hledisek: zeměpis, historie, 2 významné osobnosti a zajímavosti (jídlo, výrobek, písnička, ukázka tradičního oblečení apod.). Po dokončení práce se jednotlivé třídy, vždy jedna sedmička a jedna osmička společně sešly a žáci si navzájem přednášeli získané informace formou prezentace za použití dataprojektoru. Zhotovenými plakáty se také vyzdobili nástěnky ve třídách.

Na deváťáky čekal úkol nejnáročnější. Také se věnovali evropským státům. Úkolem ale bylo připravit pro sedmáky a osmáky kahoot soutěž o těchto státech. S ní pak obešli jednotlivé nižší třídy. Připravené podklady budou následně využity ve výuce zeměpisu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektového dne.