Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Úspěch žáků ze Špičáku

Úspěch žáků ze Špičáku

  • Eva Nohýnková

Mgr. Eva Nohýnková

28. 2. 2023

V období od března do května 2022 proběhlo v České republice mezinárodní šetření PISA zaměřené na mapování matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti u žáků a studentů ve věku 15 let.


Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. PISA 2022 je tak již osmým cyklem, do kterého se Česká republika zapojila. Účastnilo se ho celkem 10 700 žáků ze 430 základních a středních škol.

V současném osmém cyklu byla hlavní pozornost věnována matematické gramotnosti. V České republice projekt zajišťuje Česká školní inspekce.

Jak si tedy vedli loňští deváťaci mezi vrstevníky? To si můžete přečíst zde.