Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a žákyně,

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a žákyně,

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

24. 2. 2021

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. února 2021 (zde) se všem osobám s účinností ode dne 25. února 2021 do odvolání zakazuje pohyb ve vnitřních prostorách staveb, tedy i v naší škole,


bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek např. zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující technické požadavky, které brání šíření kapének.

Od 1. března 2021 pro všechny žáky v budově školy platí povinnost mít po celou dobu výuky ve škole zdravotnickou obličejovou masku, nebo obdobný prostředek, např. respirátor FFP2/KN95, nanoroušku a další ochranné prostředky splňující uvedené podmínky. Není dovoleno nosit látkové roušky, šátky, šály, plastové roušky nebo štíty, apod. Žádám rodiče – zákonné zástupce, aby toto opatření respektovali a dětem/žákům výše uvedené ochranné prostředky do školy pro výuku pořídili.

Současně nadále platí předchozí hygienická opatření:

1) do budovy školy mohou vstupovat pouze zdraví jedinci

2) všichni dodržují základní hygienická opatření (časté mytí rukou, používání desinfekce, pravidelné větrání, rozestupy tam, kde je lze realizovat)

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA
ředitel školy