Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka
Výsledky zápisu dětí do 1. tříd  pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

  • Jitka  Šťástková

Mgr. Jitka Šťástková

18. 5. 2022

Vážení rodiče,

podali jste Žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.


Výsledky přijatých či nepřijatých žáků budou zveřejněny po dobu 15 dnů těmito způsoby:

  • na webových stránkách školy,
  • na úřední desce u hlavního vchodu školy.

Seznam bude uveřejněn po dobu nejméně 15 dnů.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:

V seznamu přijatých žáků nemohou být uvedena jména, ale každému dítěti bylo přiřazeno registrační číslo. Toto číslo Vám bylo přiděleno při podání elektronické přihlášky (najdete ho v potvrzovacím emailu po registraci k zápisu) nebo Vám bylo přiřazeno přímo u zápisu.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce ale může požádat školu o jeho vydání. Úřední hodiny k tomu určené jsou denně mezi 12.30 – 15.00 h na vrátnici školy, v jinou dobu po tel. domluvě na čísle +420 487 825 179. Připravena budou od 16.05.

Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě.

Pokud jste žádali o odklad školní docházky, ale ještě jste nedoložili všechny nutné přílohy, nemůže být odklad povolen. Zápis je neuzavřený a Vaše dítě je v tomto případě přijato k základnímu vzdělávání. Pokud vše potřebné doplníte do 27. května, bude Vašemu dítěti povolen odklad školní docházky.