Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Výsledky zápisu dětí do 1. tříd  pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

  • Eva Nohýnková

Mgr. Eva Nohýnková

13. 5. 2024

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste si vybrali pro vzdělávání svých dětí naši školu. 


Výsledky přijatých či nepřijatých žáků budou zveřejněny těmito způsoby:

na webových stránkách školy,
na úřední desce u hlavního vchodu školy.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:

V seznamu přijatých žáků nemohou být uvedena jména, ale každému dítěti bylo přiřazeno registrační číslo. Toto číslo Vám bylo přiděleno při podání elektronické přihlášky (najdete ho v potvrzovacím emailu po registraci k zápisu) nebo Vám bylo přiřazeno přímo u zápisu.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce ale může požádat školu o jeho vydání.

Zveřejněním se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě.

Pokud jste žádali o odklad školní docházky, ale ještě jste nedoložili všechny nutné přílohy, nemůže být odklad povolen. Zápis je neuzavřený a Vaše dítě je v tomto případě přijato k základnímu vzdělávání. Pokud vše potřebné doplníte do 31. května, bude Vašemu dítěti povolen odklad školní docházky. 

 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025.pdf (zveřejněno 13. 5. 2024)