Včelky Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
8. 4. 2024

V pátek, 5. 4. 2024, v odpoledních hodinách, proběhlo kreativní tvoření ve znamení H. Ch. Andersena.

 • Veronika Svobodová

Mgr. Veronika Svobodová

7. 4. 2024

V další části projektu se žáci 1.B vydali za nosorožcem tuponosým jižním. Byl to jeden ze tří, které ještě potkají. Ráno hádali hádanku, pak dostali otázku: Jaký význam má ZOO?

 • Iveta Honzejková

Mgr. Iveta Honzejková

5. 4. 2024

V úterý 2. a ve čtvrtek 4. dubna se děti z přípravných tříd 0. A, B, D zapojily do jarního úklidu na hradě Lipý. 

 • Tereza Barvířová

Tereza Barvířová

3. 4. 2024

Vážení rodiče, dne 10. 4. 2024 se na ZŠ Špičák, v 15 hodin v aule, koná informační schůzka k Zápisu do 1. tříd, kde se dozvíte i informace o odkladu.  

 • Eva Nohýnková

Mgr. Eva Nohýnková

2. 4. 2024

Na Škaredou středu si paní učitelky z 0. A, B, D pro své děti připravily tvořivé velikonoční dílničky. 

 • Hana Kořínková

Hana Kořínková

2. 4. 2024

V úterý a ve středu 26. a 27. března proběhlo na naší škole okresní kolo ve vybíjené děvčat a chlapců nebo smíšených družstev.

 • Iva Brožová

Mgr. Iva Brožová

28. 3. 2024

Velikonoce, svátek jara, ke kterému patří i jeden ze symbolů – vajíčko. Ve vajíčku vzniká nový život a s příchodem jara se vše v přírodě probouzí.

 • Jana Němcová

Mgr. Jana Němcová

28. 3. 2024

Na druhém stupni probíhají již tradičně, v čase předvelikonočním, projektové dny. Během nich se žáci seznamují s rizikovými jevy. 

 • Anna Jelínková, DiS.

Ing. et. Bc. Anna Jelínková, DiS.

27. 3. 2024

Paní vychovatelky, Kácovská a Vlastová, připravily pro 1., 2., 3. a 4. oddělení školní družiny velikonoční stezku.

 • Helena Kácovská

Helena Kácovská