Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--
Branný den

Branný den

  • Vojtěch  Legner

Mgr. Vojtěch Legner

26. 9. 2022

Po několika sportovních akcích se 22. září konal již tradiční Branný den. Ten začíná požárním poplachem a evakuací celé školy. Úvod dne se zdařil na výbornou, všichni se dostali včas na shromaždiště a další část programu mohla začít. 


Po úvodním slovu p. ředitele byly jednotlivé třídy postupně vypouštěny na předem připravené trasy, kde žáky čekalo plnění různých, a pro některé třídy již známých, úkolů, mezi které patřily např. zdravověda, ověření fyzických i jazykových předpokladů žáků, hádanky nejrůznějšího typu a další.

Po předešlých deštivých dnech se na nás po většinu dne usmívalo sluníčko a kromě závěru Branného pochodu nám vyšlo opravdu krásné počasí! Doufáme, že byl letošní ročník příjemným odpočinkem od každodenní rutiny a za rok se zas těšíme na viděnou!