Knihovna Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Robot Emil 3 Robot Emil 4 Facebook ZŠ Špičák
Česko - mongolsko - ukrajinské odpoledne

Česko - mongolsko - ukrajinské odpoledne

  • Pavlína  Misíková

Mgr. Pavlína Misíková

10. 11. 2022

Ve středu 9. listopadu 2022 jsme se podruhé sešli v rámci poznávání kultur žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří navštěvují naši školu.


Obě skupiny, mongolská a ukrajinská, připravily krátký kulturní program. Zazněly národní písně, žáci spolu s rodiči předvedli lidové tance. Rodiče žáků připravili národní pokrmy, které servírovali v rámci pohoštění. Součástí programu bylo také promítání videí o Mongolsku a Ukrajině.

Akce se zúčastnilo vedení města v čela s paní starostkou. Společné odpoledne mělo přiblížit život a zvyky kultury našich spolužáků.