Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Českolipský pedagog 2021

Českolipský pedagog 2021

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

23. 6. 2021

Každoroční tradiční ocenění se letos vzhledem na mimořádný stav vyplývající z pandemie Covid 19 konalo až v měsíci červnu. Naše škola nominovala vedoucí vychovatelku školní družiny a klubu Pavlínu Víchovou.


Nominaci si zasloužila nejen za dlouholetou práci vychovatelky i vedoucí vychovatelky, ale také za tvůrčí zájmovou práci s dětmi v oblasti výtvarné, sportovní, ekologické, za soutěže i granty.

Zejména však za to, jak dobře a spolehlivě zvládla provoz speciální skupiny dětí rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému, která na naší škole fungovala skoro celý rok od jara 2020 do jara letošního. Za pečlivou organizaci režimu práce skupiny, evidenci dětí, komunikaci s rodiči i zaměstnavateli, zajištění provozu i stravování, a od podzimu 2020 i online vzdělávání žáků.

Zaslouženě ji tedy bylo uděleno veřejné uznání města Česká Lípa za mimořádný přístup ke vzdělávání dětí a vedení provozu speciálního školského zařízení pro děti pracovníků krizové infrastruktury v době pandemie.