Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Ekologická soutěž

Ekologická soutěž

  • Aleš Flusek

Ing. Aleš Flusek

26. 11. 2021

Již jsme informovali, že dívčí tým ze 7. D ve složení Johanka Hrdličková, Lucie Říhová, Lucie Prokopová, Karolína Jedličková a Barbora Filipovičová připravily pro 2. ročníky ekoprogram pojednávající o zvířatech žijící v našem areálu školy, což byla první bodovaná část ekologické soutěže.


Ve středu 24. 11. se konala druhá část, která se musela kvůli covidové situaci přenést z plánovaných prostor českolipského muzea do on-line prostředí.

Této části se zúčastnily Johanka a obě Lucky, neboť družstva mohla být jen tříčlenná. Soutěžilo se v testech ze zoologie obratlovců, zoologie bezobratlých, ekologie a geologie. Naše družstvo vzorně reprezentovalo naší školu a bylo skvělé vidět, jak dívky diskutují a odvozují odpovědi na náročné otázky. Nakonec jsme obsadili velmi pěkné sedmé místo a dívky přislíbily účast i na dalších ročnících této ekologické akce. Účastí na letošním ročníku získaly velmi cenné zkušenosti.

Všem dívkám včetně Báry a Karolíny děkujeme za jejich odpovědný přístup, práci a reprezentaci školy.

Také oceňujeme organizátory ze SOŠ a SOU 28. října, že soutěž i v těchto velmi složitých podmínkách uspořádali a patří jim velký dík. V neposlední řadě děkujeme panu učiteli Havláskovi za přípravu počítače k soutěži.