Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Evropský den jazyků

Evropský den jazyků

  • Iveta  Truhlářová

Mgr. Iveta Truhlářová

8. 10. 2020
EDJ proběhl na 2. stupni naší školy jako tradičně formou projektového dne. Ústředním tématem bylo „Domluvím se s celebritou?“ Děti ve skupinách připravovaly základní informace o celebritách, které si samy vybraly, nebo o těch, které jim byly vybrány.

Musely vyhledat jakými jazyky hovoří, najít a vypsat základní informace, které přeložily do angličtiny, do němčiny popřípadě ruštiny. A konečně si měly zahrát na reportéry a připravit rozhovor s uvedenou celebritou. Na závěr projektového dne jednotlivé skupiny prezentovaly své výstupy. Ty nejhezčí plakáty budou vystaveny na chodbě u 6. ročníků. Poděkovní patří všem, snaživým žákům, učitelům jazyků, ale samozřejmě všem učitelům, kteří své žáky při projektové tvorbě vedli.