Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh
Informace k závěru školního roku

Informace k závěru školního roku

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

24. 6. 2020

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. 6. Děti z přípravného ročníku i žáci školy se sejdou v 8.00 hodin ve svých třídách. Spolu se svými třídními učiteli provedou během první vyučovací hodiny zhodnocení společné práce a bude jim předáno vysvědčení.


Dohled nad dětmi přihlášených do školních skupin 0. – 2. ročníků bude zajištěn do 14.00 v pavilonu III, kde si je rodiče vyzvednou. 

Školní jídelna vydává obědy v tento den od 10.30 do 12.30 hodin. 

Pro vycházející žáky z 9. ročníku je připraveno slavnostní rozloučení ve školním divadélku ve 2 skupinách od 9.00 do 10.00 hodin. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena na sekretariátu školy. Vyzvednout si je můžete během letních měsíců v pracovní dny v čase od 10.00 do 12.00 hodin.