Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh
Jednání pedagogické rady

Jednání pedagogické rady

Mgr. Iveta Kurdzielová

23. 6. 2020

V pondělí 22. 6. 2020 odpoledne se konala závěrečná pedagogická rada v tomto školním roce. Pedagogičtí pracovníci projednali výsledky práce žáků za druhé pololetí, včetně období online výuky, práce školních skupin na 1. stupni a konzultací na 2. stupni školy.


Projednali pochvaly i kázeňská opatření. Doporučili řediteli školy vyhovět žádostem 5 vycházejích žáků o prodloužení školní docházky 10. rokem. Seznámili se s pracovními úkoly na poslední týden školy.