Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Konec prvního pololetí

Konec prvního pololetí

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

29. 1. 2021

Konec prvního pololetí školního roku 2020/2021 připadl letos na čtvrtek 28. ledna. Na naší základní škole, tak jako na všech ostatních základních školách v České republice, se uskutečnilo hodnocení práce žáků. Probíhalo však za jiných okolností a jinými formami, než jsme byli zvyklí.


Naši prvňáci a druháci, i děti z přípravného ročníku, dostali hodnocení ve škole osobně. Třídní učitelky zhodnotily jejich pracovní úsilí, chování i klasifikaci v předmětech. Starší žáci měli online třídnické hodiny v aplikaci MS Teams. Své hodnocení (výpis z klasifikace) obdrží až po návratu do školy, po zmírnění mimořádného stavu.

Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu v této těžké době, oceňujeme jejich práci i práci dětí doma, na distanční výuce. Věříme a doufáme, že v řádu týdnů nám zlepšená epidemiologická situace umožní pracovat se žáky běžným způsobem ve škole.