Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny Nástěnka Informatika s Emilem--
Pololetní vysvědčení ve 2. D

Pololetní vysvědčení ve 2. D

  • Lenka  Kolstrunková

Mgr. Lenka Kolstrunková

2. 2. 2023

Dnes 31. 1. 2023 proběhlo slavnostní zakončení prvního pololetí. Žáci 2. D obdrželi své pololetní vysvědčení v muzejních prostorách – v Šatlavě.


Po ukončení druhé vyučovací hodiny se žáci s paní učitelkou a asistentkami odebrali do šatny. Nikdo z žáků nevěděl, kam půjdou. Jen paní učitelka a asistentky, ale ty nic neprozradily. Na žáky čekalo malé překvapení. Šli jsme směrem k náměstí, až jsme došli k Šatlavě, která se nachází ve Vězeňské ulici, zde na nás čekala paní Bc. Šárka Novotná.

Paní Bc. Šárka Novotná nás seznámila s pobočkami Vlastivědného muzea v České Lípě. Ukázala nám symboly, které tyto pobočky znázorňují. Než jsme vstoupili do Šatlavy, vysvětlila nám, že v dávných dobách byl tento dům vězením pro město Česká Lípa. Žil v něm žalářník, který hlídal vězně. Dozvěděli jsme se, že město Česká Lípa mělo i svého kata.

Pak žák Margard Enkhtaivan dostal za úkol zazvonit na žalářníka, ten nás pustil do muzejních prostor. Uvnitř jsme si prohlédli muzejní exponáty, které archeologové objevili na území Českolipska.

Nejprve jsme si prohlédli malé prostory, kde se nacházely vykopávky a získávali další informace.

Když jsme vstoupili do prostorů vězení objevil se pan žalářník. Oznámil nám, že nás čeká vědomostní kvíz. Pokud budeme znát odpovědi na otázky v kvízu, pustí nás ze šatlavy domů. Následně odešel a šatlavu zamkl. Nejdříve se paní učitelka snažila žalářníka uplatit čokoládou, ale to nepomohlo. Nezbylo nám nic jiného, něž se pustit do vyplňování kvízu. Protože jsme si s žáky spoustu věcí zapamatovali z vyprávění od paní Bc. Šárky Novotné byly otázky pro nás jednoduché. Všechny skupinky v krátkém čase bez problémů úkoly splnili. Kvízy jsme předali panu žalářníkovi, který je zhodnotil a pustil nás z vězení.

Na závěr jsme od paní Bc. Šárky Novotné dostali drobné dárky.

Před návratem zpět do školy, rozdala paní učitelka společně s panem žalářníkem pololetní vysvědčení žákům. Se známkami jsme byli spokojeni, ale i přesto někteří z nás mají co zlepšovat.

Přejeme všem žákům třídy 2. D mnoho úspěchů a zdaru v druhém pololetí školního roku 2022/2023.