Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Třídní schůzky – konzultace

Třídní schůzky – konzultace

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

18. 11. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

třídní schůzky v úterý 23. 11. 2021 se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci uskuteční formou individuálních konzultací.


Časový rámec je stanoven mezi 15. a 17. hodinou. Pokud potřebujete konzultaci k prospěchu či chování vašeho dítěte, kontaktujte třídního učitele nebo konkrétního vyučujícího a domluvte si přesný čas. Ke sjednávání termínu používejte oficiální komunikační kanál školy – systém Bakalář. Během konzultací používejte po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest.